Adolescentenstrafrecht: reclasseren met adolescenten

Met de komst van het adolescentenstrafrecht kunnen jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 23 jaar zowel door de jeugdreclassering als door de volwassenenreclassering begeleid worden.

Het werken met adolescenten in een gedwongen kader vraagt om specifieke deskundigheid. Om die deskundigheid te bevorderen, zijn rond de invoering van het adolescentenstrafrecht verschillende afspraken gemaakt.

Methode

Alle instellingen voor jeugdreclassering (Bureau Jeugdzorg) en volwassenenreclassering (Reclassering Nederland, Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering en de Stichting Verslavingsreclassering GGZ) werken met een speciaal ontwikkelde methode Reclasseren met adolescenten. Die methode is ontwikkeld door Adviesbureau Van Montfoort, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met de betrokken reclasseringsorganisaties.

Meer informatie

Deskundigheidsbevordering

Jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar die volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld worden, hebben vaak te maken met een licht verstandelijk beperking (LVB), psychiatrische stoornissen, verslavingsproblematiek of een combinatie van deze factoren.

De William Schrikker Groep (WSG) heeft bijgedragen aan deskundigheidsbevordering van de volwassenenreclassering in het werken met adolescenten met een licht verstandelijke beperking. WSG is een landelijk werkende instelling voor onder meer jeugdreclassering voor deze doelgroep.

Meer informatie

Adolescentenstrafrecht: reclasseren met adolescenten