Direct naar content

Alcohol en drugs: voorkom problemen

Jongeren zijn een kwetsbare groep voor het ontwikkelen van alcohol- en drugsgerelateerde problemen. Hun lichaam is nog niet volgroeid en daardoor extra gevoelig voor middelengebruik.

Alcohol- en drugsgebruik tast de gezondheid aan en kan bij langdurig gebruik leiden tot verslaving. Alcohol en drugs zijn ook een risicofactor voor crimineel gedrag. Alcohol en drugs kunnen negatieve emoties zoals woede en frustratie versterken en (sociale) remmingen verlagen.

Ook kan het gebruik leiden tot agressief en gewelddadig gedrag. Gebruiken jongeren illegale drugs, dan kunnen ze betrokken raken bij de handel in de drugs en in criminele netwerken terecht komen met weer meer delictgedrag als gevolg. Preventiegerichte activiteiten voor jongeren biedt dan ook een grote maatschappelijke winst.

Verder lezen

Bij het opstellen van jeugdbeleid kijk je natuurlijk naar de lokale situatie. Wat is het beeld van de jongeren in jouw gemeente als het gaat om alcohol- en drugsgebruik? Wat speelt er? Afhankelijk van de uitkomsten uit je analyse bepaal je of je hier apart beleid of aanpak voor moet maken.

Voor het opstellen van lokaal jeugdbeleid kun je goed gebruik maken van de leidraad ‘Lokale aanpak jeugd‘. Lees meer over het alcoholgebruik onder scholieren in Nederland, of over de verschillende soorten drugs en het drugsgebruik onder scholieren. Bij ‘Wie doet wat’, lees je meer over de taakverdeling tussen gemeenten en de rijksoverheid.

Wie doet wat?

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan