Direct naar content

Alcohol

Uit de Nationale Drugmonitor (WODC en het Trimbos-instituut, 2021) blijkt dat in 2021 onder scholieren van 12 tot 16 jaar minder dan de helft (47,5%) ooit alcohol dronk. Het percentage binge drinkers (5 of meer glazen alcohol bij 1 gelegenheid) onder scholieren bleef onveranderd hoog, namelijk 74,7%.

Tijdens corona gebruikten jongeren meer alcohol (Antenne Regiomonitor, 2020 – 2021). De maatregelen tijdens corona hadden grote invloed op het middelengebruik van risicojongeren. Ze misten structuur en duidelijkheid en verveelden zich. Om die verveling te verdrijven, ontmoetten groepen risicojongeren elkaar steeds vaker. De verleiding om dan te gaan drinken, blowen of andere drugs te nemen, nam toe. Ook konden professionals jongeren moeilijker bereiken. Er was minder controle op hun ontwikkeling en op problematischer middelengebruik.

Leeftijd

Het percentage van de scholieren dat ervaring heeft met alcohol stijgt sterk met de leeftijd. In 2021 had 26,4% van de 12-jarigen ervaring met alcohol, bij de 16-jarigen lag dit op 76%. Het percentage scholieren dat ooit in het leven dronken was geweest steeg ook met de leeftijd: 3% onder de 12-jarigen was wel eens dronken geweest, vergeleken met 46,6% onder de 16-jarigen. In 2021 had 14,2% van de basisscholieren in groep 7/8 al eens alcohol gedronken. Er is geen significant verschil tussen jongens en meisjes.

Schoolniveau

Het gebruik van alcohol hangt samen met het schoolniveau. Zo is te zien dat vwo-leerlingen minder vaak veel drinken dan havo en vmbo-leerlingen. Dit geldt voor zowel binge drinken als het drinken van meer dan 10 glazen op een weekenddag.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan