Campagnes en lespakketten

Voorkomen is altijd beter dan genezen. De afgelopen jaren zijn er diverse campagnes en lespakketten ontwikkeld om jongeren bewust te maken van de risico’s van het internet. Trainingen en coachingsprogramma’s geven niet alleen informatie over risico’s; ze geven jongeren ook concrete handvatten voor veilig internetgedrag. De producten en programma’s zijn gericht op het voorkomen van zowel dader- als slachtofferschap.

Toolbox Mediaopvoeding Nederlands JeugdInstituut

Beroepskrachten, zoals docenten en pedagogisch medewerkers, kunnen ouders helpen bij het vinden van antwoorden en het mediawijs maken van hun kind. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft hiervoor de Toolbox Mediaopvoeding ontwikkeld. De toolbox bevat zowel producten voor jeugdwerkers als producten voor ouders. 

Mediawijzer.net 

Mediawijzer.net is een initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin met als doel om alle kinderen en jongeren in Nederland in staat te stellen mediawijs te leven. Er worden initiatieven ontplooid gericht op het onderwijs, ouders/opvoeders en de jeugd zelf. Bij het netwerk zijn meer dan 1000 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen op het gebied van mediawijsheid aangesloten. 

Mediawijsheid.nl

Mediawijzer.net beheert daarnaast de webportal Mediawijsheid.nl. De site is bedoeld voor alle Nederlanders (ouders, opvoeders, leerkrachten, kinderen, jongeren, (semi-)overheid, pers en bedrijfsleven) die informatie of advies willen op het gebied van verantwoord internetgebruik. 

Online-masters.nl

Online-masters.nl is een gratis online lesprogramma over de digitale wereld en richt zich op jongeren in de bovenbouw van de basisschool en jongeren in de onderbouw van de middelbare school. In het programma nemen verschillende ‘Masters’ de jongere mee in hun vakgebied, waarbij ze hen helpen hun talent te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken.  

Safer Internet Centre Nederland

Het Safer Internet Centre Nederland zet zich in voor het veilig en verantwoord gebruik van online technologieën en smartphones onder kinderen en jongeren. Dit doen ze door het geven van advies en praktische tips en tricks over veilig internetten. Daarnaast beheren ze het meldpunt meldknop.nl waar jongeren terecht kunnen voor informatie en hulp bij vervelende ervaringen op internet, zoals online pesten, sexting, oplichting en lastigvallen.

Helpwanted.nl 

Helpwanted.nl is een website over online seksueel misbruik van kinderen en jongeren. De website biedt informatie over wat het is, hoe je het kunt voorkomen en wat je kunt doen wanneer het je is overkomen. Je kunt online misbruik hier ook melden. Ook ouders, docenten en andere opvoeders kunnen hier terecht.

Expertisebureau online kindermisbruik

Het EOKM is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het bestrijden en voorkomen van (online) seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen. Het bureau is aangesloten bij INHOPE, het internationale netwerk van meldpunten in de hele wereld en werkt nauw samen met de Nationale Politie. Het EOKM wordt financieel gesteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Europese Commissie en enkele ondernemingen uit de ICT-sector.
 

Campagnes en lespakketten