Documenten

Sexting: Respect online

Jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan sexting kunnen onder bepaalde voorwaarden verwezen worden naar Halt.

Lees meer

HackShield: Future Cyber Heroes

HackShield is een spannend spel over de gevaren op internet. Het leert kinderen (online) skills waarmee ze zich kunnen wapenen tegen cybercriminaliteit.

Lees meer

Hack_Right

Hack_Right is een alternatief of aanvullend straftraject. Jongeren van 12 tot 23 jaar die voor het eerst voor een cybercrimedelict worden veroordeeld, kunnen hiervoor in…

Lees meer

Cybersecuritymonitor 2018

De Cybersecuritymonitor van het CBS schetst een beeld van ICT-incidenten waar bedrijven en personen slachtoffer van zijn geworden en de maatregelen die ze ertegen nemen.

Lees meer

Slachtofferschap van online criminaliteit

Een onderzoek van het NSCR naar behoeften, gevolgen en verantwoordelijkheden na slachtofferschap van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

Lees meer

Jeugdige daders van cybercrime in Nederland

Onderzoek van het WODC naar de vormen en mate van cybercriminaliteit in Nederland waarbij jongeren tot 18 jaar betrokken zijn als dader, en het inzicht bieden in de…

Lees meer

Interventies jeugdige daders cybercrime

Onderzoek van het WODC naar de opzet, (beoogde) werking en effecten van interventies gericht op het voorkomen en/of tegengaan van cybercrime onder jongeren.

 

Lees meer
Documenten