Wetgeving

Op dit moment wordt een wetsvoorstel voorbereid dat overheden meer bevoegdheden geeft om cybercrime aan te pakken.

Dit wetsvoorstel moet politie en justitie de volgende mogelijkheden geven:

  • Helers van (digitale) gegevens arresteren.
  • Op afstand onderzoek laten doen in computers van criminelen of hierin binnendringen.
  • Gegevens overnemen of ontoegankelijk maken (bijvoorbeeld kinderporno of e-mailberichten met informatie over misdrijven).

De straffen voor aanvallen op informatiesystemen worden verhoogd:

  • Criminelen die computergegevens vernielen, kunnen een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. Dat was 1 jaar.
  • Personen die computersystemen ontoegankelijk maken, kunnen ook een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. Bijvoorbeeld als zij aan wachtwoorden sleutelen of computers bestoken met spam zodat deze vastlopen.
  • Computercriminelen die strafbare feiten plegen met een zogenoemde botnet, kunnen maximaal 3 jaar gevangenisstraf krijgen.
  • Brengt een computerdelict ernstige schade toe of richt het zich tegen een vitale infrastructuur? Dan wordt de maximale gevangenisstraf 5 jaar. Voorbeelden van vitale infrastructuren zijn een overheidsnetwerk of energiecentrale.

Meer informatie

Meer informatie over deze nieuwe ontwikkelingen vind je op de website van Rijksoverheid.
Voor straffen en maatregelen gericht op jongeren, kijk je bij het onderwerp Jeugdcriminaliteit.

Wetgeving