Wie doet wat?

Het weerbaar maken van jongeren tegen cybercrime – of dat nu is als slachtoffer of als dader - behoort tot de kerntaken van de gemeente. Dat doet ze niet alleen. De politie, het Openbaar Ministerie en scholen; allemaal hebben ze hierin een taak.

Gemeente

De gemeente bepaalt de kaders voor beleid, zet de lijnen uit en is procesregisseur. Ze schept de voorwaarden voor effectieve samenwerking en zorgt ervoor dat de relevante partijen zijn aangehaakt. Welke partners dat zijn is afhankelijk van het doel dat een gemeente nastreeft. Het spreekt voor zich dat dit voor repressieve maatregelen andere partners zijn dan wanneer een gemeente inzet op preventie.

Politie en Justitie

Bij de aanpak van cyberdelicten gaat het meestal om de opsporing van daders; de kerntaken van politie en OM. Vanwege de specialistische aard van het werk is dit het terrein van cybersecurityspecialisten. Zij zoeken ook steeds meer de samenwerking met het bedrijfsleven.

Scholen

Jongeren brengen een groot deel van hun tijd door in de schoolbanken. De school is dan ook een voor de hand liggende partner als het gaat om de preventie van cybercriminaliteit. Het aanleren van computervaardigheden gaat er hand-in-hand met het bevorderen van digitale weerbaarheid van jongeren. Er zijn dan ook tal van lesprogramma’s ontwikkeld met dat doel.

Dit  zijn de belangrijkste partners in de aanpak van cybercrime en het weerbaar maken van jongeren daartegen. Het CCV kan je ondersteunen om een aanpak op maat te maken die past bij jouw gemeente en de lokale zorgstructuur. Bel of mail ons, we sparren graag vrijblijvend even met je mee. 

Team Jeugd

jeugd@hetccv.nl 06 103 203 72
Wie doet wat?