Jeugdcriminaliteit: do it of bel ons!

Ga zelf direct aan de slag met de aanpak van jeugdcriminaliteit. Een aantal punten om je op weg te helpen: 

Sta even stil bij hoe goed jouw bestuur is aangehaakt bij de problematieken rondom jeugd. Zijn ze op de hoogte van de laatste cijfers en de nieuwsberichten rondom jeugdcriminaliteit in de gemeente? Zorg ervoor dat jouw bestuur de urgentie van het probleem voelt, als er sprake is van forse stijging van jeugdcriminaliteit. Doe dit door in te spelen op de actualiteit. Verzamel zachte en harde informatie om de ongewenste ontwikkeling in beeld te brengen en dit te laten stoppen.

Een analyse maak je door zachte informatie (deze haal je op bij partners) te verbinden met harde (systeem) informatie. Dat kun je niet alleen doen, hiervoor heb je de netwerkpartners nodig. Door samen te werken kom je tot een gedegen analyse. Hoe je dit doet lees je in het werkproces van het 7-stappenmodel. Neem hiervoor de tijd!

Maak op basis van de analyse SMART-geformuleerde doelen. Bijvoorbeeld: In 2021 is winkeldiefstal door scholieren rondom winkelcentrum in wijk X afgenomen met 10%. Maak dan een plan van aanpak op basis van de geformuleerde doelen. Bedenk dat het slagingspercentage bij een meersporen aanpak het hoogst is. Formuleer in het plan van aanpak maatregelen op zowel groeps-, domein als individueel niveau.

Meten = weten. Maar meet jij wel wat jij wilt meten? Laat het meetsysteem aansluiten op je geformuleerde doelen. Plan de monitor in als onderdeel van de aanpak. Hoe eerder je start met monitoren, hoe gemakkelijker het is om bij te sturen. 

Even sparren? 

Kom je er niet helemaal uit? Geen probleem, wij helpen je. Bel of mail.
 

Team Jeugd

jeugd@hetccv.nl 06 103 203 72
Jeugdcriminaliteit: do it of bel ons!