Documenten

Boek: Jeugdige delinquenten; Praktijk en achtergrond

Het boek 'Jeugdige delinquenten; Praktijk en achtergrond' is een bruikbaar boek voor een brede doelgroep. De lezer krijgt handvatten om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Het…

Lees meer

Gooi het kind niet met het badwater weg

Voor het 50ste Cahier Politiestudies schreef Henk Ferwerda van Bureau Beke een bijdrage over ‘Jongeren en politie’. Ondanks de sterke daling van de jeugdcriminaliteit doet hij…

Lees meer

Stok achter de deur 2015- 2018, gemeente Rotterdam

Het programma ‘Stok achter de deur 2015- 2018’ van de gemeente Rotterdam is gericht op de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit in de leeftijdscategorie tot 23 jaar.

Lees meer

Beleidskader Jeugd 2015-2020, gemeente Rotterdam

Talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid versterken elkaar. Daarom zet Rotterdam gelijktijdig in op groei op deze drie gebieden als hoofddoel van het jeugdbeleid. Per…

Lees meer

Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag

Nu de shortlistmethodiek om problematische jeugdgroepen in beeld te brengen niet langer wordt gebruikt, is er behoefte ontstaan om op een andere manier problematische…

Lees meer

Kijk op jeugdcriminaliteit

Resultaten uit dit onderzoek monden uit in een voorstel om te komen tot een trendrapportage jeugd- en jongerencriminaliteit. Op basis van bestaande bronnen kan hiermee…

Lees meer

Denktank inzet van rolmodellen: waarom en hoe?

Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt bij de aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen met Denktanks. Professionals uit de praktijk en wetenschappers wisselen in de…

Lees meer

Rolmodellen en het risico op recidive

Recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen ondersteunen de gedachte dat mentoren, die als rolmodel optreden voor jonge veelplegers, kunnen bijdragen aan een…

Lees meer

De jeugdige in het jeugdstraf(proces)recht

In deze factsheet komen kort en bondig alle belangrijke aspecten van het jeugdstraf(proces)recht aan bod.

Lees meer

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting

Dit informatieblad is gericht aan professionals in de (jeugd) strafrechtsketen. Het geeft informatie over de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen in een justitiële…

Lees meer
Documenten