Documenten

Handreiking nazorg jeugdige ex-gedetineerden

Deze handreiking is bedoeld om gemeenten op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op het terrein van nazorg jeugdige ex-gedetineerden. Daarnaast ondersteunt het gemeenten…

Lees meer

Evaluatie Top 30 aanpak gemeente Helmond

De begeleiding van dertig overlastgevende jongeren uit Helmond lijkt vruchten af te werpen. Dertig jongeren doen sinds enige tijd mee aan het project Top 30 Aanpak, omdat zij…

Lees meer

Leidraad in de keten, Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen

Deze leidraad geeft een toelichting op het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). Het LIJ is ontwikkeld voor jongeren van 12-18 jaar die met politie en justitie…

Lees meer

Rapport ‘Duurzame oplossingen voor Roma kinderen, die slachtoffer zijn van criminele uitbuiting’

Defence for Children, ECPAT en het Leger des Heils deden een onderzoek naar de bescherming van de alleenstaande rondreizende kinderen, die vermoedelijke slachtoffers zijn van…

Lees meer

Jeugdmonitor 2018

IHet Jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor schetst de leefsituatie van de Nederlandse jeugd, zowel op landelijk niveau als op gemeenteniveau.

Lees meer

Onderzoekers adviseren etniciteit elke gearresteerde, verdachte of veroordeelde jongere te registreren

In het Tijdschrift Criminologie is een nieuwe onderzoek naar Nederlandse jeugdcriminaliteit gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat jongens van Marokkaanse en Antilliaanse…

Lees meer

Onderzoek Nederlandse jeugdcriminaliteit: minder blootstelling aan risicogedrag leidt tot een daling

In het Tijdschrift Criminologie is een nieuwe onderzoek naar Nederlandse jeugdcriminaliteit gepubliceerd. Hierbij is gebruikgemaakt van de cijfers over jeugddelinquentie die…

Lees meer

Laat mij niet zitten

Minderjarigen moeten geen vervangende jeugddetentie krijgen opgelegd voor het niet betalen van een schadevergoeding aan slachtoffers van een strafbaar feit. Dat concludeert de…

Lees meer

De onzichtbare invloed van bovenlokale criminele netwerken op de wijk

Artikel over bovenlokale criminele netwerken. Hoe zijn ze georganiseerd en hoe opereren ze? De bevinding dat de bovenlokale harde kern op meerdere manieren de lokale…

Lees meer

Werkzaamheid van de Halt-afdoening

'Hoe werkt de Halt-afdoening en hoe kan de Halt-afdoening verbeterd worden?' staat centraal in dit onderzoek van de DSP-groep, in opdracht van het WODC.

Lees meer
Documenten