Documenten

Dalende jeugdcriminaliteit

Dit themanummer van JustitiĆ«le Verkenningen gaat in op de jeugdcriminaliteit, die de afgelopen 10 jaar fors is afgenomen. Niet alleen in Nederland, maar ook in de meeste…

Lees meer

Jeugddelinquentie in de virtuele wereld

Jeugdige cyberdaders hebben een ander profiel dan jeugdige daders van traditionele, offline delicten. Vaak keuren zij bijvoorbeeld offline delinquentie af, hebben minder…

Lees meer

Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen

Neurowetenschappelijke kennis leidt tot concrete toepassingsmogelijkheden die ingezet kunnen worden in de jeugdstrafrechtketen stelt het WODC in dit onderzoek.

Lees meer

Gevoel is explosief materiaal

Achter veelplegers gaan individuen schuil, elk met hun eigen verhaal. De publicatie 'Gevoel is explosief materiaal' vertelt wat de ambulante verpleging van jonge veelplegers…

Lees meer

Jeugdmonitor 2016

Minder jongeren zijn crimineel, ze roken minder en gebruiken minder drugs. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer

Van cijfers naar interpretatie

In dit onderzoeksrapport staat het duiden van de daling van de jeugdcriminaliteit centraal. Het onderzoek baseert zich op de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC). Er is…

Lees meer

Jeugdmonitor 2015

Uit de Jeugdmonitor 2015 blijkt dat het aantal jongere daders (12 tot 23 jaar) van een misdrijf daalt. En dat aantal daalt harder dan onder volwassenen. Het aandeel…

Lees meer

Effectonderzoek 'Alleen jij bepaalt wie je bent'

Het rapport bespreekt de effecten van de gedragsinterventie 'Alleen jij bepaalt wie je bent' (AJB). De interventie heeft als doel het voorkomen van delinquent gedrag bij…

Lees meer

Parenting, criminogenic settings and delinquency

Adolescenten van wie ouders toezien op hun gedrag en grenzen stellen en die een goede relatie hebben met hun ouders, zijn minder betrokken bij crimineel gedrag. Dat blijkt uit…

Lees meer

Papier en werkelijkheid

Bureau Beke en Bureau Bervoets hebben onderzocht welke hypotheses zich lenen voor nader onderzoek naar de invloed van registratie-effecten op het dalen van de…

Lees meer
Documenten