Documenten

De stem van de uitvoering in perspectief

Een experimentele verkenning van de beleving van risicojongeren en jeugdprofessionals rond de aanvraag van de VOG.

Lees meer

Jonge criminelen die volwassen worden

De onderzoeksresultaten die bijeen zijn gebracht in deze publicatie werpen een nader licht op een levensfase die van cruciaal belang lijkt te zijn als het gaat om het…

Lees meer

Jaarrapport 2014 Landelijke Jeugdmonitor

De jeugdcriminaliteit daalt al sinds 2007. In dat jaar werd 3,7 procent van de jongeren tussen 12 en 25 jaar aangehouden als verdachte, in 2012 was dat 2,5 procent. Dat waren…

Lees meer

Disentangling criminal careers for disadvantaged youths

Heb je als kind sociale en cognitieve vaardigheden ontwikkeld, dan loop je als volwassene minder kans om crimineel te worden. Dat blijkt uit een onderzoek van Geert Mesters…

Lees meer

In de nesten

De Amsterdamse Top600 van gewelddadige veelplegers heeft een problematische jeugd gehad met ouders die moeilijk konden opvoeden en zelf veel lichamelijke en psychische…

Lees meer

Jeugdige veelplegers vijf jaar later

‘Jeugdige veelplegers vijf jaar later’ beschrijft de resultaten van een dossieronderzoek naar 81 jongvolwassenen uit de regio Utrecht die vier tot zes jaar geleden werden…

Lees meer

De groepsleider als evenwichtskunstenaar

Het proefschrift ‘De groepsleider als evenwichtskunstenaar’ laat hij zien hoezeer het handelen van de groepsleider gericht is op het handhaven van de orde, en een acceptabel…

Lees meer

Effectief vroegtijdig ingrijpen

Dit WODC-rapport doet verslag van een verkennend onderzoek naar effectief vroegtijdig ingrijpen. Het doel van het onderzoek is zicht te krijgen op risicofactoren die…

Lees meer

Vallen en opstaan

Nederlandse mannen en vrouwen die tijdens de adolescentie een periode in een justitiële jeugdinrichting verbleven, hebben op latere leeftijd meer problemen op het gebied van…

Lees meer

Versterking toezicht jeugd

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe het toezicht op de bijzondere voorwaarden jeugd functioneert. Wat zijn de voornaamste werkzame mechanismen en hoe verhouden deze…

Lees meer
Documenten