Documenten

De aanpak van multi-problematiek bij gezinnen met een Roma-achtergrond

Een steviger en consequentere benadering van multi-probleemgezinnen met een Roma-achtergrond helpt kinderen in deze gezinnen aan een betere toekomst. Dit rapport, opgesteld…

Lees meer

Betere Start

Betere Start is een onderzoek naar de effectiviteit van het gelijknamige project waarbij opvoedingsondersteuning wordt geboden aan gedetineerde moeders. Doel van de…

Lees meer

Ernstig overlastgevende gezinnen aangepakt

Dit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut geeft een beschrijving en de resultaten van de Utrechtse aanpak van ernstig overlastgevende gezinnen met politie- en…

Lees meer

Vrij na een PIJ

Met dit onderzoek is geprobeerd inzicht te krijgen in mogelijke succesfactoren van de PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen). Onderzocht werd welke…

Lees meer

Jeugdige geweldplegers door de jaren heen

In dit SECONDANT-artikel nemen de auteurs de problematiek van jeugdige geweldplegers onder de loep. Ze gaan na of de geweldplegers volharden in hun gedrag of dat de jongeren…

Lees meer

De onaantastbaren

In meer gemeenten dan vaak wordt gedacht zijn intimiderende jongeren en jongemannen actief, tegen wie de buurt niets durft te ondernemen. Dit onderzoek richt zich op de…

Lees meer

Stoppen is afzien

Welke rol dichten jongeren toe aan professionals bij de keuze om te stoppen met criminaliteit? Dat was de centrale vraag van het onderzoek ‘Stoppen is afzien’.

Lees meer

Whitepaper over sociaal-emotioneel functioneren van mensen met LVB

De specialistenpool van MEE Zuid-Holland Noord heeft een whitepaper gepubliceerd over het sociaal-emotioneel functioneren van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Lees meer

Infosheet 'Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies'

Om succesvol te voorkomen dat jongeren het criminele pad op gaan, is tijdig signaleren en ingrijpen van groot belang. Wat zijn indicatoren om tijdig te signaleren en wat zijn…

Lees meer

Infosheet over (buurt)veiligheid in het sociale domein

Het sociale domein is volop in beweging: de rijksoverheid hevelt kerntaken op het gebied van jeugd, zorg en participatie over naar gemeenten. Deze infosheet gaat in op deze…

Lees meer
Documenten