Jeugdcriminaliteit: wie doet wat?

Wie doet wat bij de aanpak van jeugdcriminaliteit?

Gemeente

De gemeente heeft een belangrijke rol bij de preventie van criminaliteit. Maar ook bij de terugkeer in de samenleving van jongeren die in hechtenis hebben gezeten heeft de gemeente een regierol. Zij werkt daarin niet alleen, maar werkt in dit nazorgtraject samen met verschillende veiligheidspartners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, welzijnswerk/jongerenwerk, scholen en veiligheidshuizen. 

Rijksoverheid

De Rijksoverheid wil jeugdcriminaliteit terugdringen. Dat doet ze door vroegtijdig ingrijpen, snel straffen en goede nazorg mogelijk te maken. Dit moet voorkomen dat jongeren verder afglijden in criminaliteit en een criminele carrière opbouwen.
Lees meer op rijksoverheid.nl

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie werkt met gemeenten, politie en andere ketenpartners samen in de aanpak van jeugdcriminaliteit (bijvoorbeeld in het Veiligheidshuis). Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd en werkt daarvoor samen met politie en andere opsporingsdiensten.

Politie

De politie wil crimineel gedrag van jongeren terugdringen. Daarvoor werkt zij samen met gemeenten, het OM, jeugdzorg, het onderwijs en de Raad voor de Kinderbescherming. Wijkagenten zijn veel op straat en op scholen en merken daardoor al vroeg wanneer jongeren of kinderen probleemgedrag vertonen of in situaties verkeren die problematisch kunnen worden.

Veiligheidshuizen

Veiligheidshuizen spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van jeugdcriminaliteit en veelplegers. Dit gebeurt onder andere door vroegtijdig in te grijpen en goede nazorg te bieden. De Veiligheidshuizen richten zich op de preventie van criminaliteit en bij het terugkeren in de samenleving van jongeren die in detentie hebben gezeten (de nazorg).

Jeugdcriminaliteit: wie doet wat?