Direct naar content

Jeugdgroepen

Jeugdgroepen zijn van alle tijden en culturen. Samen optrekken in groepen maakt deel uit van een normaal proces van opgroeien en volwassen worden. Maar uit onderzoek blijkt dat groepen en de dynamiek die in een groep plaatsvindt, grote invloed hebben op jongeren. Ook als het gaat om het plegen van delicten. Tot zo’n 75% van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in jeugdgroepen of ontstaat uit de dynamiek in een groep.

Ga aan de slag met het vernieuwde 7-stappenmodel

Jeugdgroepen en jeugdnetwerken die problemen veroorzaken hebben een negatieve invloed op de samenleving door de overlast en onveiligheid die zij veroorzaken. Inwoners ervaren hun aanwezigheid vaak als beangstigend of bedreigend.

De aanpak van problematische jeugdgroepen is dus van belang voor de veiligheid en leefbaarheid in een buurt én om te voorkomen dat individuele jongeren afglijden in de criminaliteit. Maar de aanpak is ook gericht om te voorkomen dat jongeren doorgroeien in de georganiseerde criminaliteit

Ga zelf aan de slag met de aanpak van problematische jeugdgroepen in jouw gemeente met het 7-stappenmodel.

Over het 7-stappenmodel

Het 7-stappenmodel gebruik je als er sprake is van mogelijk problematisch groepsgedrag door jongeren. In dit 7-stappenmodel gaat het over de signalering en aanpak van jeugdgroepen en netwerken. Daarmee worden problematische jeugdgroepen maar ook fluïde jeugdnetwerken, los-vaste groepen en online georganiseerde jeugdgroepen bedoeld.

Het werkproces biedt handvatten voor het op een zorgvuldige wijze verkennen van die signalen, het komen tot een plan van aanpak als er inderdaad sprake blijkt te zijn van een problematische jeugdgroep, en de coördinatie op de uitvoering van het plan van aanpak.

Groepje jongeren met drugs. Foto voor dossier jeugdgroepen

Handvatten voor gegevensuitwisseling

Het 7-stappenmodel biedt houvast voor een zorgvuldige omgang met de daarvoor noodzakelijke gegevensuitwisseling. Het model beschrijft wanneer en hoe professionals dat zorgvuldig kunnen doen, met verwijzing naar het Modelconvenant jeugdgroepaanpak.

De convenantpartners zijn daarbij als eerste aan zet. Als er sprake is van onderliggende problematiek dan bekijken zij wat daar mee te doen. Zo nodig en waar juridisch mogelijk schakelen zij andere partijen in zoals een lokaal team of de Raad voor de Kinderbescherming om actie te ondernemen op een individuele jongere.

Mensen rond een vergadertafel. Foto voor dossier jeugdgroepen

Het CCV is beheerder van het 7-stappenmodel.

Het CCV-jeugdteam biedt ondersteuning en advies over de opzet en uitvoering van het 7-stappenmodel. Wil je een training of workshop op maat?

Handreiking

In de handreiking ‘Zó krijg je samen zicht op jongeren’ staan ook praktische handreikingen om de samenwerking met partners en de gezamenlijke vroegsignalering te verbeteren.

Groep jongeren. Foto voor dossier jeugdgroepen

Aan de slag met ons aanbod van advies & training

Bekijk alle trainingen

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan