Jeugdgroepen: do it!

Heb je te maken met jeugdgroepen of jongeren die voor overlast zorgen? Ga zelf aan de slag met de aanpak van problematische jeugdgroepen. Daarvoor gebruik je het 7 stappenmodel. Dit is een eenvoudig model dat een kader biedt voor een integrale en effectieve aanpak van jeugdgroepen. In de film hieronder hoor je een korte uitleg over hoe het model werkt:

Zelf aan de slag

Als je gelijk aan de slag wilt met jeugdgroepen of problemen met jongeren in jouw gemeente, neem dan de 4  onderstaande punten mee.

Naast het commitment van je collega’s in de uitvoering heb je vooral ook bestuurlijk draagvlak nodig. Het klinkt misschien logisch, maar als de telefoon roodgloeiend staat van ongeruste en klagende bewoners vergeet je dit waarschijnlijk. Ga dus eerst in gesprek met de wethouder of burgemeester en praat hem bij over die jongeren die overlast veroorzaken bij het winkelcentrum.  Natuurlijk zorg je dat je de informatie uit verschillende bronnen paraat hebt zodat je goed beslagen ten ijs dit gesprek kunt aangaan.

In de aanpak van jeugdgroepen gebruik je het 7 stappenmodel. Het probleem analyseren neemt hierin een belangrijke plek in. Dat is niet voor niets. Zonder goede analyse, is de kans levensgroot dat je de verkeerde interventies gaat inzetten. Verzamel daarom informatie uit de verschillende formele, maar óók informele bronnen (bijv. de media) van de ketenpartners. Analyseer het systematisch en maak een integraal beeld. Let op: deel alleen díe informatie die relevant is en blijf waakzaam op de privacy van jongeren. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je niets mag delen. Het delen van functionele informatie draagt eraan bij de jongeren niet verder te laten afglijden. Een modelconvenant gebruiken en alle partners laten ondertekenen, kan hierbij helpend zijn.

Met alle informatie van de ketenpartners en de juiste analyse stel je een integraal plan van aanpak op. Bepaal met elkaar waar je op in gaat zetten. Dit kan op individueel niveau, domeinniveau of groepsniveau zijn, of een combinatie. Het is altijd weer maatwerk. Zet je in op een meersporenaanpak dan is de kans van slagen van je aanpak een stuk groter. Zorg dat de procesregie altijd  bij de gemeente ligt. 

Reserveer tijd en middelen om periodiek de inspanningen te monitoren. Bepaal vooraf het doel van de monitoring. Wil je monitoren op het effect dat de ingezette aanpak heeft op een buurt of wat de voortgang of de tussentijdse resultaten zijn van de individuele aanpak op enkele jongeren? Misschien verandert de situatie in de jeugdgroep: één van de jongens wordt bijvoorbeeld opgepakt. Dat kan betekenen dat een andere aanpak meer passend is. Bepaal handige indicatoren die bij voorkeur gemakkelijk gemeten kunnen worden.

Team Jeugd

jeugd@hetccv.nl 06 103 203 72
Jeugdgroepen: do it!