Documenten

Boek: Jeugdige delinquenten; Praktijk en achtergrond

Het boek 'Jeugdige delinquenten; Praktijk en achtergrond' is een bruikbaar boek voor een brede doelgroep. De lezer krijgt handvatten om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Het…

Lees meer

Uitkomsten debat 'Bied perspectief'

Het Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen van het ministerie van Veiligheid en Justitie verzorgde op dinsdagochtend 22 april een debat met de titel 'Bied perspectief'.…

Lees meer

Jeugdketens sluitend verbinden

Risicojongeren uit multiprobleemgezinnen zijn vaak gebaat bij een integrale aanpak, met een inbreng van partners uit de wereld van onderwijs, (jeugd)zorg en justitie. Dat…

Lees meer

Stok achter de deur 2015- 2018, gemeente Rotterdam

Het programma ‘Stok achter de deur 2015- 2018’ van de gemeente Rotterdam is gericht op de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit in de leeftijdscategorie tot 23 jaar.

Lees meer

Beleidskader Jeugd 2015-2020, gemeente Rotterdam

Talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid versterken elkaar. Daarom zet Rotterdam gelijktijdig in op groei op deze drie gebieden als hoofddoel van het jeugdbeleid. Per…

Lees meer

Problematische jeugdgroepen aanpakken; de praktijk van de burgemeester

Burgemeesters spelen een cruciale rol bij een succesvolle aanpak van jeugdgroepen. Dit boekje van het ministerie van Veiligheid en Justitie laat veertien burgemeesters aan het…

Lees meer

Instrumentarium aanpak van jeugdgroepen

Dit document van het Openbaar Ministerie Regio Noord-Nederland biedt een overzicht van het instrumentarium voor de aanpak van jeugdgroepen. Het document geeft een gericht,…

Lees meer

Leidraad Aanpak problematische jeugdgroepen

Deze leidraad beschrijft het werkproces dat de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde hanteren bij de aanpak van problematische jeugdgroepen. De publicatie is zo opgesteld dat…

Lees meer

Avondklok

De invoering van een avondklok maakt het mogelijk dat kinderen die 's avonds op straat rondhangen, door de politie worden thuisgebracht.

Lees meer

Gebiedverbod

Jongeren die voor ernstige overlast zorgen, kunnen binnenkort zonder tussenkomst vande rechter een gebiedsverbod krijgen opgelegd. De maatregelen in het Wetsvoorstel Ernstige…

Lees meer
Documenten