Jeugdgroepen: privacy en de aanpak

Bij de aanpak van een problematische jeugdgroep zijn meerdere partners betrokken. Dit leidt regelmatig tot de vraag wanneer en hoe je informatie en gegevens mag delen met elkaar en hoe je de privacy bewaakt van betrokkenen. Wat mag wel en wat mag niet?

Dit Juridisch kader (inclusief modelconvenant biedt antwoorden over gegevensverwerking in het werkproces van de aanpak van jeugdgroepen. Het geeft een kader met achtergrondinformatie over de privacywetgeving die relevant is bij de beoordeling van privacyvraagstukken. In deze FAQ's vind je antwoord op veelgestelde vragen over gegevensverwerking.

Hieronder vind je voorbeeldbrieven die de gemeente Utrecht gebruikt. Jongeren en hun ouders ontvangen een informatiebrief wanneer een jongere deel uitmaakt van een jeugdgroep. In Utrecht ontvangen jongeren en hun ouders een informatiebrief van de burgemeester over de deelname aan een jeugdgroep.

Ga je met partners aan de slag volgens de stappen van het 7 stappenmodel, dan zijn onderstaande documenten wellicht handig om te gebruiken.

Jeugdgroepen: privacy en de aanpak