Kindermishandeling: herken de signalen en geef hulp

Naar schatting worden in Nederland jaarlijks bijna 119.000 kinderen mishandeld. Het gaat bijvoorbeeld om lichamelijke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik. Het is de taak van professionals om hulp te bieden.

Het beeld dat mensen bij kindermishandeling hebben kan verschillen. De meeste mensen denken bij het woord kindermishandeling aan een kind dat geslagen wordt, maar kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld.

Het is de taak van professionals om zo goed mogelijk de signalen van kindermishandeling op te vangen en hulp te bieden.

Huiselijk geweld en kindermishandeling gaan vaak samen. Het kind is dan niet alleen getuige van geweld in het gezin, maar ook slachtoffer. Ook al is het kind niet fysiek mishandeld. De gevolgen van getuige zijn van huiselijk geweld is voor kinderen vergelijkbaar met de gevolgen van zelf mishandeld worden.

Kindermishandeling speelt zich vaak af in de huiselijke kring. Door bijvoorbeeld de ouders of verzorgers van het kind. Maar ook buiten de deur kan er sprake zijn van kindermishandeling. Denk hierbij aan het personeel van peuterspeelzalen, leraren of sporttrainers.

Virtual reality simulatie

Verplaats je in een 7-jarige en hoor en zie hoe je ouders (ernstige) ruzie maken. Dit kan nu met de virtual reality simulatie 'Vergeet mij niet'. Deze simulatie laat je beleven hoe het is om als kind getuige te zijn van huiselijk geweld. In deze promotiefilm vertellen enkele mensen over de ervaringen met de VR-simulatie.

Aard en omvang

De Universiteit Leiden en TNO onderzochten in 2005 en in 2010 de omvang en aard van kindermishandeling. Naar schatting worden jaarlijks bijna 119.000 kinderen mishandeld. Cijfers van het volgende onderzoek zijn medio 2018 beschikbaar.

Wat kan de professional doen?

Het is de taak van professionals die betrokken zijn bij kinderen en gezinnen om zo goed mogelijk de signalen van kindermishandeling op te vangen en hulp te bieden zodat het geweld stopt en het slachtoffer veilig is.

Verder lezen

De officiële definitie van kindermishandeling is vastgelegd in de Jeugdwet. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen de volgende vormen van kindermishandeling. De wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ondersteunt professionals. Voor effectieve bestrijding van kindermishandeling is een integraal hulpaanbod nodig en beschikbaar. Wie doet wat in de aanpak van kindermishandeling? Het CCV-Jeugdteam biedt trainingen en workshops op maat.

Kindermishandeling: herken de signalen en geef hulp