Direct naar content

Kindermishandeling: meldcode

De wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ondersteunt professionals bij de stappen die zij moeten nemen om signalen van mishandeling te melden bij Veilig Thuis.

Per 1 januari 2019 is de meldcode aangepast. De laatste stap van de meldcode is aangescherpt. Een professional is nu verplicht om bij vermoedens van mishandeling een melding te plaatsen bij Veilig Thuis. Ook als hij zelf hulp verleent.

Verschillende beroepsgroepen hebben een eigen afwegingskader gemaakt. Sinds 1 januari 2019 zijn zij verplicht dit te gebruiken.

Door deze aanpassing van de meldcode komt er meer zicht op meldingen. Signalen en vermoedens van kindermishandeling komen hiermee eerder en vaker in beeld bij Veilig Thuis.

Kindcheck

De Kindcheck is ook onderdeel van deze wet. De wet legt ook bij professionals die met volwassenen werken, een verantwoordelijkheid neer voor het signaleren van kindermishandeling.

Anders dan bij professionals in bijvoorbeeld jeugdzorg en onderwijs die voornamelijk afgaan op kindsignalen, vraagt de Kindcheck om het in kaart brengen van oudersignalen. Ernstige problemen bij volwassenen kunnen leiden tot onveiligheid voor kinderen en eventueel tot kindermishandeling en huiselijk geweld.

Onderzoek

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw liet in 2020 een evaluatie uitvoeren naar de meldcode. Daaruit blijkt dat de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling nog onvoldoende wordt gebruikt door professionals. Professionals die het instrument wel gebruiken, ervaren meerwaarde. Lees hier meer over dit onderzoek.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan