Meidencriminaliteit, pak het aan en geef ze een nieuwe kans

Meiden lijken een vergeten groep als het gaat om crimineel gedrag. Ten onrechte, want hun aandeel in de criminaliteit is de afgelopen decennia toegenomen. Sinds enkele jaren verschijnen er ook in de media steeds vaker berichten over delict- of probleemgedrag. En de problemen die daaraan ten grondslag liggen, worden steeds complexer.

Minderjarige vrouwen zijn op het gebied van de criminaliteit bezig met een inhaalslag. Sinds 1980 steeg het aandeel verdachte minderjarige vrouwen geleidelijk. Uit het jaarverslag 2011 van het Openbaar Ministerie blijkt dat ruim een op de zes minderjarige verdachten een meisje is (17,8 procent). Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 1960.

...inmiddels staan meisjes ook terecht voor zwaardere delicten.

Omvang

Criminaliteit door meisjes is tussen 1996 en 2012 harder gestegen dan bij jongens. Het gaat dan met name om lichte geweldscriminaliteit. Uit onderzoek van het CBS en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) blijkt dat de criminaliteit door meisjes de laatste jaren weer afneemt, maar deze afname is minder sterk dan bij jongens.

Het onderzoek Delinquente meisjes van het WODC laat zien dat meisjes op jongere leeftijd in contact met de politie dan jongens en plegen ze ook op jongere leeftijd delicten.

Aard van de vergrijpen

De aard van de vergrijpen is in de afgelopen jaren veranderd. Traditioneel pleegden meisjes vooral winkeldiefstal, maar inmiddels staan zij ook terecht voor zwaardere delicten. Er is weinig bekend over de etnische achtergrond van meisjes. De politie registreert alleen de nationaliteit en – in tegenstelling tot criminele allochtone jongens – is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de relatie tussen etniciteit en crimineel gedrag van meisjes.

Risicofactoren

De problemen van de meisjes lijken op die van jongens die ook probleemgedrag vertonen. De risicofactoren voor het gedrag, zoals gebruik van veel alcohol, delinquente vrienden en problemen op school, zijn gelijk. Bij meisjes kunnen nog andere zaken spelen. In de literatuur worden verschillende risicofactoren onderscheiden.

Allereerst zijn er individuele factoren. Zo zijn ADHD, een heel laag of heel hoog zelfbeeld, seksueel trauma en een laag IQ voorspellers voor crimineel gedrag. Ten tweede doen familiefactoren ertoe: problemen thuis, de betrokkenheid van ouders of een delinquente vader verhogen de vatbaarheid.
Onderzoek van de Vrije Universiteit wijst uit dat vooral de opvoedkundige rol van de moeders van belang is bij het probleemgedrag. Hoe meer de moeder controleert en hoe minder ze emotionele steun biedt, des te groter is de kans dat de meisjes ernstig delinquent gedrag gaan vertonen. Een falende schoolcarrière is ook een risicofactor.

Verder lezen

Meidencriminaliteit: wie doet wat? De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie heeft als hoofdtaak de effectiviteit van deze gedragsinterventies voor justitiabelen te beoordelen. Het CCV-Jeugdteam biedt trainingen en workshops op maat. 

Meidencriminaliteit, pak het aan en geef ze een nieuwe kans