Radicalisering: de gemeente aan zet

Radicalisering is een proces van individuen en groepen die ideeën ontwikkelen en daarin steeds extremer worden. Hun ideeën kunnen zo radicaal worden dat ze bereid zijn om ze met geweld door te duwen.

Radicalisering van moslimjongeren in Nederland heeft grote maatschappelijke gevolgen. Naast het risico van het afglijden naar jihadisme geeft radicalisering spanningen en conflicten op school, in de wijk en in de samenleving. Herken jij signalen van radicalisering? En weet je ook wat je met deze signalen moet doen? Wie doet eigenlijk wat in de aanpak?

Sleutelfiguren uit de islamitische gemeenschap, familie en vrienden kunnen jongeren helpen om niet te ontsporen in radicalisme.

Omvang

Een indicator voor de mate van radicalisering is het aantal jongeren dat zich aansluit bij de Islamitische Staat (IS) of een andere radicale groepering. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is sinds begin 2016 een dalend trend zichtbaar van het aantal mensen dat naar Syrië en Irak afreist. Tot 1 april 2019 zijn er vanuit Nederland ongeveer 300 personen vertrokken en keerden zo'n 60 personen terug, blijkt uit cijfers van de AIVD.

In Syrië en Turkije verblijven minstens 200 kinderen met een Nederlandse link. Dit betekent dat zij een of twee ouders hebben met de Nederlandse nationaliteit of ouders die langere tijd in Nederland hebben gewoond. Iets meer dan 10% van deze groep is 9 jaar of ouder en zou dus training hebben kunnen ontvangen en ingezet zijn voor IS. Het gaat dus niet om hele grote aantallen, het is wel een probleem met grote maatschappelijke impact.

Ook de hulplijnen die er zijn rondom vragen over radicalisering zeggen iets over de omvang. Zo heeft het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) in ongeveer drie jaar tijd zo’n 164 informatie-vragen van professionals of ouders gekregen en 188 consultatievragen.

Verder lezen

Lees in de aanpak over mogelijkheden om radicalisering te voorkomen. Onder ‘wie doet wat’ vind je meer informatie over de regierol die voor gemeenten is weggelegd. Of lees over meldpunten- en adviesorganisaties die je kunt bevragen over radicaliseringsvraagstukken. En wat het verschil tussen jihadisme en extremisme is, leer je hier. Het CCV-jeugdteam biedt ook trainingen en workshops aan.

Radicalisering: de gemeente aan zet