Direct naar content

Radicalisering: aanpak, alles op alles om contact te onderhouden

De aanpak van radicalisering is bij uitstek een onderwerp waarbij de oplossing niet bij één partij ligt, maar duidelijk sprake is van een gezamenlijke opgave.

De samenwerking tussen verschillende disciplines en organisaties is erg belangrijk. Onderwerpen zoals het bevorderen van sociale cohesie, stimuleren van democratisch burgersschap, bevorderen van arbeidsparticipatie van migranten en het aanpakken van discriminatie, hangen in sterke mate samen met de preventie van radicalisering. Aandacht voor deze onderwerpen bij jongeren verkleint de triggers (of voedingsbodem) om te radicaliseren. Zie hiervoor bijvoorbeeld de beschrijving van vier praktijkvoorbeelden van aanpakken die zijn gericht op jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering.

Kamerbrief preventie radicalisering

In de Kamerbrief over preventie radicalisering uit 2018 wordt het belang beschreven van het vergroten van de weerbaarheid van verschillende actoren:

  • weerbare gemeenten;
  • weerbare professionals;
  • weerbare omgeving van jongeren;
  • weerbare jongeren;
  • internationale samenwerking.

Werkwijze informatie delen

Radicalisering is een sociaal proces waar veel instanties en personen bij betrokken zijn. Het is daarom van belang om als professional goed contact te blijven houden als een jongere radicaliseert en daarbij open te blijven over dat je je zorgen maakt.

Sleutelfiguren uit de islamitische gemeenschap, familie en vrienden kunnen jongeren helpen om niet verder te ontsporen in het proces van radicalisering. Ook onderwijspersoneel, jongerenwerkers en hulpverleners kunnen een positieve invloed uitoefenen. Sociaal psycholoog Arjan de Wolf is voorstander van zo’n systeemaanpak. Hierin krijgen alle ‘belangrijke anderen’ die in het sociale systeem rondom een radicaliserende jongere zitten, een rol bij de de-radicalisering.

Het beleid 2016-2020

In augustus 2014 startte het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. De uitvoering verliep langs 5 sporen. Dit actieprogramma is geëvalueerd in 2017. Uit deze evaluatie kwam de aanbeveling om verder te investeren in de integrale aanpak en daarbij aandacht te houden voor vroegtijdig signaleren. Ook intensieve samenwerking in de keten werd als aanbeveling genoemd.

Inmiddels geldt de nationale Contraterrorisme Strategie 2016-2020 als uitgangspunt voor het nationale beleid rondom de preventie van radicalisering. Ook in deze strategie blijft de lokale aanpak een belangrijk punt.

Hulp of advies nodig?

Wil je meer weten over de aanpak van radicalisering? Onze experts staan voor je klaar.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan