Documenten

Handreiking Van polarisatie naar verbinding

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional polarisatie in de buurt verminderen en verbinding tussen groepen versterken? KIS maakte een overzicht met concrete…

Lees meer

Vijfde voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme: toezeggingen en moties

In de afgelopen periode zijn concrete resultaten behaald bij de strafrechtelijke aanpak, het tegengaan van radicalisering, het tegengaan van terrorisme financiering,…

Lees meer

Brief Kinderombudsman over aanpak radicalisering

De Kinderombudsman stuurde op 4 december 2015 een brief aan de ministers van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin hij zijn zorgen uit over de…

Lees meer

Vierde voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

De 38 maatregelen binnen het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme vormen het antwoord op de jihadistische dreiging. In de afgelopen periode is veel aandacht besteed aan…

Lees meer

Puberaal, lastig of radicaliserend

Deze handreiking biedt scholen informatie over het proces van (islamitische) radicalisering. Hoe kan dit jongeren en de school treffen en wat kan de school hieraan doen. De…

Lees meer

Tweede voortgang actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

De ministers van VenJ en SZW gaan hierbij in op de tweede voortgangsrapportage van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme.

Lees meer

Kamerbrief over de rol van het onderwijs in de aanpak van radicalisering

Het vroegtijdig herkennen van radicalisering is essentieel in het voorkomen van extremisme. De minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 16…

Lees meer

Eerste voortgang actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

In deze brief aan de Tweede Kamer gaan de ministers van VenJ en SZW in op de voortgang van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme.

Lees meer

Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Dit rapport van de ministeries van VenJ en SZW bevat een overzicht van de integrale aanpak met maatregelen om het jihadisme in Nederland aan te pakken.

Lees meer

Radicalisering voorkomen en tegengaan: 4 praktijkvoorbeelden

In deze publicatie beschrijft het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) 4 praktijkvoorbeelden die in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast om radicalisering te…

Lees meer
Documenten