Radicalisering: meldpunten en adviesorganisaties

NCTV

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ondersteunt rijksambtenaren met kennis en adviseert gemeenten bij radicaliseringszaken.

Stichting School en Veiligheid

De Stichting School en Veiligheid ondersteunt scholen op het gebied van radicalisering met een helpdesk, website, handreikingen en trainingen.  

Meld Misdaad Anoniem

Mensen met informatie over een vermoedelijke uitreis met jihadistische intenties naar Syrië of mogelijk strafbare handelingen in Nederland kunnen dit melden bij Meld Misdaad Anoniem.

Landelijk Steunpunt Extremisme

Bij het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) kun je als professional terecht voor advies en ondersteuning over het radicaliseringsproces en extremisme. Via het LSE kan je ook familieondersteuning op maat krijgen rondom het gezin van een jongere die radicaliseert.

Expertise-unit Sociale Stabiliteit

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) biedt praktijkgerichte expertise aan gemeenten, professionals en gemeenschappen om radicalisering en maatschappelijke spanningen tegen te gaan. De ESS adviseert hoe zij deze kennis kunnen inzetten en met welke partijen ze kunnen samenwerken.

Hulplijn radicalisering

De Hulplijn radicalisering is een initiatief van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN). SMN heeft deze Hulplijn opgericht om te helpen bij het voorkomen van radicalisering. 

Meld- en adviespunten gemeenten

Ouders, welzijnswerkers, leraren, hulpverleners, ondernemers... Iedereen kan signalen van radicalisering opvangen. Diverse gemeenten hebben daarom een meld- en/of adviespunt ingericht: 

Steunpunt GGZ

De Parnassia Groep (GGZ) heeft een steunpunt opgericht en een coördinator radicalisering aangesteld. Alle zorgbedrijven van de Parnassia Groep beschikken over een aandachtsfunctionaris die is opgeleid op het gebied van radicalisering.

Radicalisering: meldpunten en adviesorganisaties