School en veiligheid: een veilig schoolklimaat voor iedereen

Scholen, gemeenten, politie, jeugdzorg en de onderwijsinspectie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat. De Wet sociale veiligheid op school verplicht scholen om een actief veiligheidsbeleid te voeren.

Scholen willen leerlingen en personeel een veilige omgeving bieden om in te werken en te leren. Het schoolgebouw moet veilig zijn en ook de omgeving: het schoolterrein, de schoolomgeving (buurt of wijk) en de routes van en naar school. Sociale veiligheid op school wordt bepaald door het aantal incidenten in en rondom de school, het gevoel van veiligheid, de tevredenheid met het schoolklimaat en het veiligheidsbeleid en de waardering hiervan door betrokkenen.

Het overgrote deel van de jongeren en van het onderwijspersoneel voelt zich veilig op school.

Fysiek geweld, vandalisme, pesten, wapenbezit, graffiti, agressie, diefstal, heling, insluiping, drugs- en drankgebruik zijn factoren die een school onveilig maken. Ook zaken zoals brandstichting, inbraken en vernieling, kunnen een belangrijke invloed hebben op de veiligheid en met name ook op het veiligheidsgevoel.

Aard en omvang

Het overgrote deel van de jongeren en van het onderwijspersoneel voelt zich veilig op school. Dat blijkt uit de gegevens uit de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor. Uit hetzelfde onderzoek blijkt echter ook dat leerlingen en personeel nog steeds te maken hebben met incidenten, uiteenlopend van diefstal en vernieling, tot verbaal en (grof) lichamelijk geweld en pesten. Er zijn ook aandachtspunten.

Uit de veiligheidsmonitor 2014 komt naar voren dat het pesten van homoseksuele leerlingen en leraren is toegenomen, net als het wapenbezit op school. Vier procent van de schoolleiders zegt dat religieus extremisme op school voorkomt. Gemiddeld over alle locaties gaat het om 0,1 incident per locatie.

Verder lezen

School en veiligheid: wie doet wat? Samenwerking is de basis van de aanpak Veilig Rond en In School (VRIS). Het CCV-Jeugdteam biedt trainingen en workshops op maat. 

School en veiligheid: een veilig schoolklimaat voor iedereen