Documenten

Veiligheid in verbinding

Onderwijs en Justitie moeten beter samenwerken bij de aanpak van jeugdgroepen. Om die verbinding onderwijs-veiligheid te versterken heeft het Nederlands Jeugd Instituut (NJI)…

Lees meer

Effectonderzoek 'Alleen jij bepaalt wie je bent'

Het rapport bespreekt de effecten van de gedragsinterventie 'Alleen jij bepaalt wie je bent' (AJB). De interventie heeft als doel het voorkomen van delinquent gedrag bij…

Lees meer

Puberaal, lastig of radicaliserend

Deze handreiking biedt scholen informatie over het proces van (islamitische) radicalisering. Hoe kan dit jongeren en de school treffen en wat kan de school hieraan doen. De…

Lees meer

Antisociaal gedrag op jonge leeftijd

Op welke wijze de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een rol kan spelen bij het signaleren van antisociaal gedrag van kinderen staat centraal in dit inspiratieboekje van het…

Lees meer

Kamerbrief over de Monitor Sociale veiligheid in en rond scholen 2016

Op scholen wordt minder gepest, maar er blijft nog werk aan de winkel. Dit signaleert staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in deze brief aan de Tweede…

Lees meer

Handreiking onderwijs en zorg

De stelsels voor zorg en onderwijsondersteuning zijn veranderd. De Handreiking Onderwijs en zorg maakt scholen en ouders wegwijs in de verschillende zorgwetten (Jeugdwet, Zvw…

Lees meer

Brief aan Tweede Kamer over de Veiligheidsmonitor 2014

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat in deze brief aan de Tweede Kamer in op de Veiligheidsmonitor 2014. Ook benoemt hij een aantal vlakken waarop…

Lees meer

Leerlingen weerbaarder maken, informatie voor scholen

Het Programma Geweld van het ministerie van Justitie wil scholen ondersteunen door inzicht te geven in de mogelijkheden op dit terrein. Dit informatieblad geeft een overzicht…

Lees meer

Van 'geen zin hebben in school' tot 'schooluitval'

Centraal in deze brochure staat: Wat zijn oorzaken en gevolgen van schooluitval en welke interventies kunnen ervoor worden ingezet?

Lees meer

Digitaal veiligheidsplan 'Hoe veilig is uw school?'

Het digitaal veiligheidsplan helpt scholen en besturen bij het updaten van hun veiligheidsbeleid.

Lees meer
Documenten