Direct naar content

Samenwerken op veiligheid en zorg: voor optimale hulp aan jongeren

De jeugdcriminaliteit daalt de laatste jaren. Dat is goed nieuws, want kinderen hebben het recht om veilig op te groeien. Dan kunnen ze later als evenwichtige volwassenen volwaardig meedoen in de maatschappij. Samenwerking tussen veiligheidsprofessionals en zorgprofessionals wordt hierin steeds belangrijker.

Helaas is het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend dat ze veilig en geborgen opgroeien. Die kinderen hebben extra hulp nodig. Hebben kinderen te weinig beschermende factoren tijdens het opgroeien, en worden ze te veel bloot gesteld aan risicofactoren. Dan is de kans dat zij afglijden naar criminaliteit groter.

“Hoe vind je elkaar en hoe haak je elkaar op tijd aan in het proces?”

Dreigt het mis te gaan met een kind, dan is het van groot belang dat het de juiste hulp krijgt om zich positief te ontwikkelen. Die kans is groter wanneer veiligheids- en zorgprofessionals elkaar goed weten te vinden. Samenwerking tussen veiligheid en zorg (sociaal domein) is bovendien cruciaal om te komen tot een veilige en leefbare wijk.

Samenwerking veiligheid en zorg niet altijd vanzelfsprekend

Dat de samenwerking tussen het veiligheidsdomein en het sociale domein niet altijd vanzelfsprekend is, is onder andere te verklaren door de verschillende perspectieven van de betrokken professionals.

Een veiligheidsprofessional is gericht op het aanpakken van problemen, zoals: vernielingen, diefstallen, overvallen, alcohol- & drugsgebruik, LVB, radicalisering. Een professional in het sociaal domein is vooral bezig met het zoeken naar signalen die wijzen op aanwezigheid van problemen, zoals: huiselijk geweld, verslaving in de familie en armoede. Deze problemen zijn vaak niet direct zichtbaar.

Het CCV helpt samenwerking veiligheid en zorg verbeteren

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is deskundig op het gebied van jeugdcriminaliteit, de aanpak van jeugdgroepen en jeugdoverlast. De afgelopen jaren zien de CCV-adviseurs de noodzaak van samenwerking tussen veiligheidsprofessionals en zorgprofessionals groeien. Zodat zij jongeren beter kunnen helpen én daarmee de wijk veiliger en leefbaarder wordt.

Het CCV ondersteunt gemeenten en ketenpartners bij deze samenwerking in maatwerktrajecten. Een kennismaking, adviesgesprek of ruggenspraak is natuurlijk ook altijd mogelijk. Verder biedt het CCV diverse trainingen en workshops op (het snijvlak van) veiligheid en zorg.

Hulp of advies nodig?

We denken graag met je mee. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Wie doet wat?

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan