Direct naar content

Achtergronden bij samenwerking veiligheid en zorg

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in hun gemeente en ook voor een prettig woonklimaat in wijken en buurten.

Bovendien zijn gemeenten sinds  2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg:

  • de geïndiceerde jeugdzorg;
  • de gesloten jeugdzorg, geestelijke gezondheidzorg voor kinderen en jongeren (jeugd-ggz);
  • zorg voor jeugd met een lichte verstandelijke beperking (jeugd-lvb);
  • ggz in het kader van het jeugdstrafrecht (forensische zorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Vroegsignalering – veiligheid en zorg gaan hand in hand

Kwetsbare jongeren zoals LVB’ers lopen meer risico om in de criminaliteit te belanden. Door deze risico’s vroegtijdig te signaleren en op tijd passende zorg te bieden, verklein je de kans dat jongeren het criminele pad op gaan. Veiligheid en zorg gaan dus hand in hand.

Ambulante jeugdhulp

Een gezin dat problemen heeft kan hulp aan huis krijgen, dat is de zogenoemde ambulante jeugdzorg. Denk bijvoorbeeld aan ruzie tussen kinderen en ouders of als kinderen spijbelen. Het kind woont thuis en gaat gewoon naar school of blijft werken.

Jeugd-ggz

De jeugd-ggz biedt hulp aan kinderen met een psychische aandoening. Om hier toegang toe te krijgen, is een verwijzing nodig. Bijvoorbeeld van de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts of een deskundige in dienst van de gemeente. Binnen de jeugd-ggz werken onder meer psychiaters, gz-psychologen en verpleegkundigen.

Moeder van Teun (11) ziet door bomen het bos niet meer

Op de basisschool wordt een nieuwe leerling aangemeld: Teun. Hij is 11 jaar, woont bij zijn moeder. Vader is buiten beeld. Teun lijkt goed mee te komen. Maar qua gedrag loopt Teun duidelijk achter. Hij volgt de regels niet en heeft lak aan autoriteit. Teun is veel op straat te vinden bij een jeugdgroep die bekend is bij gemeente en politie. De politie heeft al verschillende zorgmeldingen gedaan.

Het wijkteam biedt opvoedondersteuning en begeleiding om zijn moeder te ondersteunen. Dit werpt nog geen vruchten af. Teun pleegde onlangs een winkeldiefstal, waarvoor hij een Halt-straf kreeg. Teun is dus al bij verschillende instanties in beeld en dat is goed. Het punt is alleen dat deze instanties van elkaar niet weten dat zij zich allemaal met Teun bemoeien.

Zijn moeder, die niets anders wil dan de juiste begeleiding voor Teun, zit met haar handen in het haar. Ze raakt intussen ook het spoor bijster en ziet door de bomen het bos niet meer. Terwijl Teun steeds meer lijkt af te glijden.…

Vragen of advies nodig?

Onze experts staan klaar om je vragen te beantwoorden. Neem gerust contact op.

Goede analyse van gehele omgeving

Het klinkt wellicht als een open deur, maar om jongeren de juiste vorm van hulp te kunnen bieden, is een goede analyse van de jongere zelf, het gezin en de sociale omgeving (vrienden, school, sport, vrije tijd) essentieel. Want de zorg voor jongeren moet zich niet alleen richten op de persoon om wie het gaat, maar op de hele omgeving.

Jammer genoeg is dit in de praktijk nog geen standaard aanpak. Met als gevolg dat interventies die worden ingezet niet passen bij het probleem en dus geen soelaas bieden. En omdat er vaak geen samenwerking is tussen de verschillende beleidsvelden, zijn betrokken hulpverleners niet op de hoogte van elkaars bemoeienis en van de hulp die er al is.

Als het anders loopt: jeugdbescherming en jeugdreclassering

Er zijn situaties waarbij de veiligheid en ontwikkeling van het kind ernstig worden bedreigd. Ondanks de inzet van hulpverlening. Bijvoorbeeld omdat ouders niet willen of kunnen meewerken. Dan is jeugdbescherming nodig.

Onder jeugdbescherming wordt verstaan: ‘het uitvoeren van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering’, ook wel ‘gedwongen kader’ genoemd.

Vormen van jeugdbescherming en jeugdreclassering

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan