Direct naar content

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Dit actieprogramma voor beleidsmedewerkers en professionals uit de jeugdzorg en jeugdreclassering helpt scherpte in het gemeentelijke jeugdbeleid te krijgen. Het ondersteunt het proces om de Jeugdwet goed toe te passen en laat zien wat de belangrijkste knelpunten (kunnen) zijn. Voor uitvoerende professionals is het een handig document met de 6 actielijnen die van belang zijn om voor een menselijke jeugdzorg te zorgen.

Beschrijving

Het actieprogramma heeft als hoofddoel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen.

De 6 concrete doelen van het programma zijn:

  • betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen;
  • meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien;
  • alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen;
  • kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden;
  • jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt;
  • investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals.

Organisatie

Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid.

Download het actieprogramma en Kamerbrieven bij de Rijksoverheid

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan