Direct naar content

Zelf aan de slag

Ga zelf direct aan de slag met de aanpak van jeugdcriminaliteit. Deze pagina biedt een aantal punten om je op weg te helpen.

Betrek het bestuur

Sta even stil bij hoe goed jouw bestuur is aangehaakt bij de problematieken rondom jeugd. Zijn ze op de hoogte van de laatste cijfers en de nieuwsberichten rondom jeugdcriminaliteit in de gemeente? Zorg ervoor dat jouw bestuur de urgentie van het probleem voelt, als er sprake is van forse stijging van jeugdcriminaliteit. Doe dit door in te spelen op de actualiteit. Verzamel zachte en harde informatie om de ongewenste ontwikkeling in beeld te brengen en dit te laten stoppen.

Het 7-stappenmodel

Een analyse maak je door zachte informatie (deze haal je op bij partners) te verbinden met harde (systeem) informatie. Dat kun je niet alleen doen, hiervoor heb je de netwerkpartners nodig. Door samen te werken kom je tot een gedegen analyse. Hoe je dit doet lees je in het werkproces van het 7-stappenmodel. Neem hiervoor de tijd!

SMART-geformuleerde doelen

Maak op basis van de analyse SMART-geformuleerde doelen. Bijvoorbeeld: In 2021 is winkeldiefstal door scholieren rondom winkelcentrum in wijk X afgenomen met 10%.

Maak dan een plan van aanpak op basis van de geformuleerde doelen. Bedenk dat het slagingspercentage bij een meersporen aanpak het hoogst is.

Formuleer in het plan van aanpak maatregelen op zowel groeps-, domein als individueel niveau.

Meten = weten

Meten = weten. Maar meet jij wel wat jij wilt meten? Laat het meetsysteem aansluiten op je geformuleerde doelen. Plan de monitor in als onderdeel van de aanpak. Hoe eerder je start met monitoren, hoe gemakkelijker het is om bij te sturen.

Toolbox wapens en jongeren

Krijg je signalen dat jongeren in jouw gemeenten met wapens rondlopen? Kijk in de toolbox die het CCV maakte voor informatie, plannen van aanpak van andere gemeenten en praktijkvoorbeelden.

Wij helpen je graag met een passende aanpak

Neem gerust contact op. Onze experts denken graag met je mee.

Bekijk de animatie

Bekijk de animatie die het CCV maakte over de aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen.

Video poster

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan