Direct naar content

School en veiligheid

De meeste jongeren en medewerkers voelen zich veilig op school. Wel zijn er zorgen over het groeiend aantal leerlingen dat op school rondloopt met vuurwapens en messen. Ook het gebruik van en handel in drugs in en om school is een punt van zorg.

Een veilig schoolklimaat voor iedereen

Een veilige schoolomgeving verhoogt de leer- en werkprestaties. Naast de feitelijke onveiligheid en incidenten speelt ook de beleving van veiligheid op scholen een rol: leerlingen en medewerkers moeten zich in en om school veilig voelen. Het veiligheidsgevoel onder leerlingen in het po en vo is afgenomen. De groep leerlingen die zich onveilig voelt nam toe van 11% in 2018 naar 15% in 2021.

Voorkomen is beter dan genezen. Preventie speelt bij de aanpak van criminaliteit en onveiligheid op school een belangrijke rol. Scholen, gemeente, politie, hulpverlening en zorg werken samen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te vergroten.

Wanneer is een school veilig?

Een school is volgens de Inspectie van het Onderwijs veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school.

Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.

Veiligheidsgevoel op school vergroten

Wat kun je als school(leiding) doen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te vergroten? Denk aan:

  • Het analyseren van de huidige veiligheidssituatie
  • Vastleggen van veiligheidsbeleid op scholen
  • Wees alert op risicosignalen. Sommige signalen kunnen erop wijzen dat een jongere een risico vormt of gaat vormen voor zichzelf en of de samenleving. In de handreiking ‘Zó krijg je samen zicht op jongeren‘ staan deze risicosignalen, de zogenoemde ‘rode vlaggen’ genoemd.

Wil je meer weten over de preventieve aanpak van veiligheid op school? Kijk op de Do it! pagina.

Veiligheidsmonitor

Veiligheid op en rond school wordt sinds 2006 actief door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gemonitord.

De meeste leerlingen en personeelsleden voelen zich veilig op school. Ook het welbevinden onder leerlingen in het primair onderwijs is veelal positief. In het voortgezet onderwijs is het welbevinden onder leerlingen iets beter dan vorig jaar. Dat staat in de Landelijke Veiligheidsmonitor 2021-2022.

Wie doet wat?

Verder lezen

Lees meer over criminaliteit en geweld op school en het beleid om veiligheid te vergroten. Dat doe je als school niet alleen maar samen met andere organisaties. Op de Do it! pagina vind je tips waar je direct mee aan de slag kunt.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan