Direct naar content

Criminaliteit en geweld: preventieve acties

Fysiek geweld, pesten, intimidatie, wapenbezit, graffiti, agressie, diefstal, drugs- en drankgebruik zijn factoren die een school onveilig maken. Ook zaken die mensen minder snel in verband brengen met (on)veiligheid, zoals inbraken, brandstichting en vernieling, kunnen een doorslaggevende invloed hebben op de veiligheid en met name ook op het veiligheidsgevoel.

Steeds meer leerlingen in het basisonderwijs worden geschorst omdat ze een wapen hebben meegenomen naar school.  Snel veel geld verdienen, lokt scholieren in de criminaliteit. Het gaat vaak om drugscriminaliteit, maar ook om mensenhandel, financiële uitbuiting, witwassen of extremisme. Scholen uit het hele land melden zich bij instanties met hulpvragen, vooral over hoe ze moeten handelen.

Drill music

De populariteit van drill music op social media kan een oorzaak zijn van het toenemende jongerengeweld. Drill music ontwikkelde zich rond 2011 in Chicago, als een vertraagde vorm van rap. In de video’s worden wapens verheerlijkt. De teksten gaan vaak over drugs, wapens en het neersteken van rivalen.

Het is volgens Dr. Kees van Overveld niet alleen drill music die dit geweld veroorzaakt. Hij wijst op problematische morele ontwikkeling van sommige jongeren, groepsdruk en onveiligheidsgevoelens.

“Het zou te simpel zijn om te denken dat drill music alle ellende veroorzaakt.”

Dr. Kees van Overveld , ontwikkelingspsycholoog en gedragsdeskundige

Preventieve acties

Van Overveld geeft 10 tips voor preventieve acties die de school kan nemen, bijvoorbeeld herziening van het veiligheidsbeleid, jongeren een stem geven, samenwerken met de wijkagent, bieden van positieve rolmodellen en het werken aan het vergroten van de emotionele en sociale competentie van jongeren.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan