Direct naar content

Toolbox wapens en jongeren

De jeugdcriminaliteit daalde steevast de afgelopen 10 jaar. Maar sinds 2019 is dit beeld aan het veranderen. Het aantal minderjarigen dat verdacht wordt van een ernstig geweldsdelict komt in een stijgende lijn. Ook is te zien dat jongeren tot 17 jaar vaker betrokken zijn bij steekincidenten. Eind 2020 lanceerde het Rijk daarom samen met 15 gemeenten het actieplan Wapens en Jongeren.

Hand met mes. Afbeelding voor dossier wapens en jongeren

De cijfers

Het aantal jeugdige verdachten dat in aanraking kwam met het OM nam jaren achter elkaar af. In 2020 was er een daling van 12%. Tegelijkertijd werd in 2019 voor het eerst een lichte stijging zichtbaar van het aantal minderjarigen dat verdacht werd van een ernstig geweldsdelict. In een jaar tijd nam dit toe met 17%. In de leeftijdsgroep tot 17 jaar is bovendien een stijging te zien van het aantal steekincidenten.

Actieplan Wapens en Jongeren

Dit was reden om de handen ineen te slaan en het actieplan ‘Wapens en Jongeren’ op te zetten. Het streven is om binnen 2 jaar het aantal wapenincidenten met 25% terug te dringen. Dit gebeurt met een totaalaanpak van preventieve en repressieve maatregelen.

Heb je vragen?

Of mist jouw beleidsplan, praktijkvoorbeeld of campagne tegen wapens nog in deze toolbox? Mail CCV-adviseur Ingrid Schuurs.

Toolbox wapens en jongeren

Samen met de betrokken partners van het actieplan ontwikkelde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een toolbox wapens en jongeren. Met daarin onder meer voorbeelden van aanpakken die gemeenten inzetten, praktijkvoorbeelden, informatie en tools voor gemeenten, scholen, het uitgaansleven en de online aanpak. Ook vind je hier onderzoeken over wapenbezit en wapengebruik onder jongeren.

Tafel met pistolen en munitie. Afbeelding voor wapens en jongeren.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan