Adolescentenstrafrecht: stappenplan

Het adolescentenstrafrecht hoeft niet ingewikkeld te zijn. Klik maximaal drie keer in het schema en je ziet precies wat de keuzes zijn bij een jongere of jongvolwassene die een strafbaar feit heeft gepleegd. Telkens wordt in het kort aangegeven wie die keuze maakt, op grond van welke argumenten. Uitgebreide informatie en doorverwijzingen vind je telkens in de tekst onder het schema. Kies om te beginnen de leeftijd van de verdachte op het moment dat hij het delict pleegde.

Leeftijd ten tijde van delictAdvies doorOM vordertBehandeling doorSancties volgens

Toezicht en
begeleiding door

12 tot 16 jaarRaad voor de Kinderbescherming
(en eventueel NIFP)
JeugdstrafrechtKinderrechterJeugdstrafrechtJeugdreclassering
16 tot 18 jaarRaad voor de Kinderbescherming
(en eventueel NIFP)
JeugdstrafrechtKinderrechterJeugdstrafrechtJeugdreclassering
Volwassenen
reclassering
Volwassenen
strafrecht
KinderrechterVolwassenen
strafrecht
Volwassenen
reclassering
18 tot 23 jaarVolwassenen
reclassering (en eventueel NIFP)
JeugdstrafrechtPolitierechter of Meervoudige KamerJeugdstrafrechtJeugdreclassering
Volwassenen
reclassering
Volwassenen
strafrecht
Politierechter of Meervoudige KamerVolwassenen
strafrecht
Volwassenen
reclassering
23 jaar of ouderVolwassenen
reclassering (en eventueel NIFP)
Volwassenen
strafrecht
Politierechter of Meervoudige KamerVolwassenen
strafrecht
Volwassenen
reclassering
Adolescentenstrafrecht: stappenplan