Direct naar content

12-minners in de knel

Ook kinderen kunnen in aanraking komen met politie en justitie. Kinderen die voor hun 12de jaar in aanraking komen met de politie voor een strafbaar feit, worden vaak 12-minners genoemd.

Het gaat om kinderen met ernstig normoverschrijdend of overlastgevend gedrag, die een groot risico lopen om in de toekomst in contact te komen met politie en justitie.

Aard en omvang 12-minners

De aard en omvang van 12-minners is lastig te meten. Kinderen zijn pas strafbaar vanaf 12 jaar en vanaf dat moment registreert de politie deze verdachten. Een manier om daderschap bij deze jonge groep te meten, is door informatie die jongeren zelf geven (zelfgerapporteerd daderschap).

Handreiking

In de handreiking ‘Zó krijg je samen zicht op jongeren’ staan praktische tips om de samenwerking met partners en de gezamenlijke vroegsignalering te verbeteren. 

Wie doet wat?

Wie doet wat in de aanpak van criminaliteit onder 12-minners? De Rijksoverheid zet in op een snelle aanpak en stevige interventies of straffen. De regierol van de aanpak ligt bij gemeenten. Politie en school hebben zowel een signalerende als een hulpverlenende rol.

Meer weten? Naast deze organisaties zijn er natuurlijk nog veel meer instellingen die een rol spelen. Kijk voor een mooi overzicht eens naar de matrix vroegsignalering. Meer weten over de inzet van de wet MBVEO, lees dan het webdossier op hetccv.nl.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan