Direct naar content

LVB-jongeren: interventies en beleid

De criminaliteit aanpakken die jongeren met een LVB plegen, is niet eenvoudig. Dat komt onder meer omdat er voor deze doelgroep speciale interventies nodig zijn.

Uit onderzoek blijkt dat interventies een hogere kans van slagen hebben, als ze zich richten op:

 • Het aanleren van sociale vaardigheden en opbouwen van zelfvertrouwen;
 • Empowerment door aan te sluiten op het sociaal emotionele niveau en de vaardigheden van de jongere;
 • Veel herhaling, kleine stappen, structuur en veiligheid bieden, concrete taken/opdrachten geven;
 • Extra aandacht voor het eigen maken van standaard gedragingen, bijvoorbeeld door in rollenspellen situaties na te doen of zelfmanagement technieken aan te leren (eventueel in combinatie met video-opnamen);
 • Meer en langdurige ondersteuning.

Belangrijke aandachtpunten voor interventies zijn:

 • Zet een uitgebreide diagnostiek in om te bepalen welke interventie het beste past;
 • Stem de communicatie af op de jongere;
 • Maak de oefenstof concreet. Zo krijgt het meer betekenis en wordt de kans groter dat het wordt begrepen;
 • Betrek het netwerk van de jongere bij de interventie;
 • Creëer een veilige en positieve leeromgeving.

Heb je vragen of wil je even sparren?

Mail of bel, daar zijn we voor!

Informatie over interventies

Het expertisecentrum William Schrikker heeft een handig overzicht gemaakt van goed onderbouwde interventies voor jongeren met een LVB.

Interventies voor kinderen en jongeren zijn opgenomen in de databank Effectieve jeugdinterventies. Interventies voor het sociaal domein zijn opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

Bij de Tools vind je een overzicht van handige tools die in duidelijke taal uitleggen hoe de strafrechtketen werkt. Wil je meer weten over succesfactoren van beleid, lees dan verder bij ‘Beleid‘.

Tools

Fier ontwikkelde een aanpak gericht op professionals over hoe zij om kunnen gaan met meiden met een LVB die seksueel worden uitgebuit. Deze tool kwam tot stand dankzij subsidie uit het Innovatiefonds LVB van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dit intervisie instrument ‘Niet-pluis-gevoel’ gaat in op vragen als ‘wat doe je als je in het contact met een jongere het gevoel hebt dat er iets niet klopt?’, ‘Is een meisje in handen gevallen van een loverboy?’ en ‘Hoe ga je om met signalen van uitbuiting?’

Lees meer over het intervisie instrument op fier.nl of mail naar fieracademy(at)fier.nl.

Tools LVB en de strafrechtketen

Er bestaan tools die uitleggen hoe de strafrechtketen in elkaar zit. Hieronder een aantal voorbeelden.

 • Opgepakt door de politie. Wat nu?
  Een handige video speciaal voor jongeren met een LVB over hoe het strafproces verloopt. Wat gebeurt er als de politie een jongere aanhoudt?
 • Basistool strafrechtketen
  De Basistool strafrechtketen biedt verschillende instrumenten. Zoals een ‘moeilijke woordenlijst’ en een set kaarten met eenvoudige pictogrammen om veelvoorkomende begrippen uit de strafrechtketen uit te leggen.
 • Toolbox jeugdreclassering
  De Toolbox jeugdreclassering is een uitgebreide set visuele tools voor (lvb-)jongeren in de justitiële keten.
 • Handreikingen voor de strafrechtketen
  De Hogeschool Leiden ontwikkelde informatieve handreikingen voor verschillende organisaties in de strafrechtketen.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan