Direct naar content

Beleid: veiligheidsplan, pestcoördinator en veilig werken

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op school. Een veiligheidsplan en een pestcoördinator zijn verplicht. Onderwijspersoneel moet veilig kunnen werken.

Het veiligheidsbeleid op school wordt uitgewerkt in een schoolveiligheidsplan. In het plan staat hoe de school alles rondom veiligheid heeft geregeld. Het gaat bijvoorbeeld over de gedragsregels waar iedereen zich aan moet houden, een verbod op wapens en drugs, registratie van incidenten, afspraken over de naleving van het veiligheidsbeleid en eventuele sancties.

De website digitaalveiligheidsplan.nl is een online hulpmiddel voor het maken of verbeteren van een veiligheidsplan. In 5 stappen breng je het beleid rond sociale veiligheid op jouw school in beeld.

Pestbeleid

Ongeveer 8% van de bo-leerlingen en 5% van de vo-leerlingen geeft aan te worden gepest. Een studie van de Kinderombudsvrouw laat zien dat kinderen worden gepest om hoe ze eruitzien (zoals lengte), zich gedragen (bijvoorbeeld verlegenheid) en/of in discriminerende zin (bijvoorbeeld vanwege huidskleur of seksuele oriëntatie).

Scholen moeten zorgen voor een veilige omgeving en pesten tegengaan. Hoe ze dit doen, mogen zij zelf regelen. Een school moet wel een pestcoördinator hebben waar leerlingen terecht kunnen. Dat moet ook bekend zijn. Pestbeleid is meestal onderdeel van het veiligheidsbeleid.

Veel scholen hebben een anti-pestprotocol waarin staat hoe de school pestgedrag signaleert en aanpakt. Het protocol geeft duidelijkheid over hoe te handelen als er gepest wordt op school. Een anti-pestprotocol is niet verplicht.

Veilig werken

In het kader van het project Veilige Publieke Taak Onderwijs zijn 8 normen opgesteld waaraan een school moet voldoen als het gaat om agressie en geweld tegen onderwijspersoneel:

  1. Stel duidelijke normen voor acceptabel gedrag
  2. Stimuleer dat incidenten direct worden gemeld
  3. Registreer, analyseer en evalueer incidenten
  4. Doe aangifte bij ernstige incidenten
  5. Verhaal schade op de daders
  6. Wees duidelijk in de reactie naar de dader van een incident
  7. Train personeel in het omgaan met agressie en geweld
  8. Regel goede nazorg na incidenten.

Hulp of advies nodig?

Ben je professional en nieuwsgierig wat het CCV voor jou kan betekenen?

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan