Direct naar content

Jeugdgroepen? Gebruik het 7-stappenmodel

Wil je problematische jeugdgroepen en risicogedrag van jongeren succesvol aanpakken, dan gebruik je het 7-stappenmodel. Dit is een aanpak dat samenwerkende partners helpt om jeugdgroepen goed in beeld te krijgen en aan te pakken.

Verbeter de aanpak van jeugdgroepen

Samen bepaal je welke acties jullie inzetten om het criminele gedrag dat de jeugdgroep vertoont, te stoppen. Doorloop de 7 stappen uit deze aanpak en verzeker je ervan dat je met je convenantpartners al het mogelijke doet om jongeren weer op het goede pad te krijgen.

Doelen van het 7-stappenmodel

Met het 7-stappenmodel:

  • Beëindig of verminder je problematisch groepsgedrag
  • Verminder je criminaliteit en overlast
  • Versterk je de sociale positie van jongeren en bied je perspectief
  • Verstoor je de negatieve groepsdynamiek
  • Voorkom je aanwas bij de groep
  • Voorkom je doorgroei naar criminele netwerken

Wanneer inzetten?

Het 7-stappenmodel gebruik je op het moment dat er signalen zijn over het bestaan van een (mogelijk) problematische jeugdgroep.

De 7 stappen bieden handvatten om signalen op een zorgvuldige manier te verkennen, om een plan van aanpak te maken als er inderdaad sprake blijkt te zijn van een problematische jeugdgroep en om het plan goed uit te voeren.

Convenantpartners

In de aanpak van problematische jeugdgroepen ligt de regie bij de burgemeester. Op grond van zijn OOV-taken is hij verantwoordelijk voor het organiseren van de samenwerking met de verschillende convenantpartners.

In de basis zijn dit de partners in de lokale driehoek: de burgemeester, politie en Openbaar Ministerie. Daarnaast zijn het jongerenwerk en de (jeugd)boa’s partners bij het in beeld brengen van de groep en het komen tot een juiste aanpak.

Deze partners kunnen voor een aanpak waar nodig persoonsgegevens uitwisselen over groepsleden. De afspraken en verantwoordelijkheden worden in een convenant vastgelegd. Hiervoor is een landelijk Modelconvenant jeugdgroepaanpak beschikbaar.

Wij helpen je met een passende aanpak

Neem gerust contact op. Onze experts denken graag met je mee.

Dit werkproces is dynamisch

De aanpak is dynamisch: je voert de stappen vaak tegelijkertijd uit en je doorloopt ze steeds opnieuw. Zo kom je met elkaar steeds tot de meest passende actie voor de situatie die zich op dat moment voordoet.

Tijdens elke stap wordt er continu zicht gehouden op het netwerk en wordt er informatie verzameld, gedeeld en geduid. Dit is een dynamisch proces dat past bij het karakter van fluïde netwerken.

Het is niet altijd nodig om om alle 7 stappen voor elke jeugdgroep te doorlopen. Na weging van de signalen kan blijken dat een gerichte actie voldoende is om het probleem op te lossen.

Privacy en gegevensdeling

Het is belangrijk dat je als procesregisseur groepsaanpak het werkproces aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag zorgvuldig tot je neemt. Een belangrijk en nieuw hoofdstuk gaat over privacy en gegevensdeling. Die informatie vraagt om bijzondere aandacht zodat je deze op de juiste manier kunt toepassen in de praktijk. De informatie op de deze website geeft een eerste houvast in de 7 stappen.

Verbeter de aanpak van jeugdgroepen en deel je ervaringen

Draag bij aan de verdere verbetering van de aanpak jeugdgroepen en problematisch groepsgedrag en stuur je casuïstiek en ervaringen op naar het CCV. Mail naar jeugd@hetccv.nl. Jouw voorbeeld geeft anderen inspiratie en aanknopingspunten voor hun aanpak.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan