Adolescentenstrafrecht: geef ze weer perspectief

Perspectief voor jongeren en jongvolwassenen die met justitie in aanraking komen. Een meer effectieve strafrechtelijke aanpak van jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 23 jaar. Maatwerk, en daardoor minder recidive. Dat zijn de doelen van het adolescentenstrafrecht, van kracht vanaf 1 april 2014.

Het adolescentenstrafrecht is geen nieuwe, aparte vorm van strafrecht. Het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht blijven bestaan. Maar de grens tussen beide wordt flexibeler.

De kern van het adolescentenstrafrecht is dat de rechter aan jongeren en jongvolwassenen die een strafbaar feit plegen op het moment dat ze tussen de 16 en 23 jaar oud zijn, meer dan voorheen een passende sanctie (straf of maatregel) kan opleggen. Dat komt doordat zij zowel volgens het jeugdstrafrecht als volgens het volwassenenstrafrecht berecht kunnen worden. Bovendien wordt het jeugdstrafrecht op onderdelen aangepast, zodat het beter aansluit op het volwassenenstrafrecht.

Voorkomen dat adolescenten in herhaling vallen levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de veiligheid in de samenleving.

Het adolescentenstrafrecht zorgt dat de interventies uit het jeugdstrafrecht beschikbaar komen voor jongvolwassenen die 18 tot 23 jaar oud zijn op het moment dat zij het delict plegen. Dat is niet alleen van belang voor deze adolescenten zelf. Het is ook goed voor de samenleving. Een relatief groot deel van de criminaliteit – ongeveer een kwart van alle geregistreerde strafbare feiten - komt voor rekening van adolescenten. Voorkomen dat zij in herhaling vallen levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de veiligheid in de samenleving. Bovendien is het effect van zo’n gerichte aanpak van adolescenten relatief groot. Juist doordat zij zich nog ontwikkelen, zijn er goede kansen om die ontwikkeling om te buigen in de goede richting.

Om het adolescentenstrafrecht mogelijk te maken, zijn de wetgeving en de uitvoeringspraktijk op een groot aantal punten gewijzigd. De wettelijke wijzigingen gelden alleen voor adolescenten die na 1 april 2014 een strafbaar feit plegen en op dat moment nog geen 23 jaar oud zijn. Voor adolescenten die dat vóór die datum deden, maar pas daarna vervolgd worden, gelden nog de oude regels.

Brochure Adolescentenstrafrecht

Animatie

Bekijk ook deze animatie over het hoe en waarom van het adolescentenstrafrecht.

Verder lezen

Op deze themapagina’s lees je meer over de werkprocessen in het adolescentenstrafrecht, de momenten waarop er keuzes gemaakt worden, wie die keuzes maakt, wie er op welk moment adviseert en welke afwegingen daarbij van belang zijn. Het adolescentenstrafrecht hoeft niet ingewikkeld te zijn. Klik maximaal drie keer in het schema en je ziet precies wat de keuzes zijn bij een jongere of jongvolwassene die een strafbaar feit heeft gepleegd. Veelgestelde vragen over het adolescentenstrafrecht. Het CCV-Jeugdteam biedt trainingen en workshops op maat.

Adolescentenstrafrecht: geef ze weer perspectief