Direct naar content

Adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht biedt jongeren en jongvolwassenen die in aanraking komen met justitie perspectief. Het is een strafrechtelijke aanpak voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar, die rekening houdt met de ontwikkelingsfase van een jeugdige verdachte. Het adolescentenstrafrecht ging op 1 april 2014 in.

Het adolescentenstrafrecht is geen nieuwe, aparte vorm van strafrecht. Het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht blijven bestaan. Maar de grens tussen beide wordt flexibeler. Dit staat beschreven in artikel 77c wetboek van Strafrecht.

De kern van het adolescentenstrafrecht is dat de rechter meer dan eerst een passende sanctie (straf of maatregel) kan opleggen aan jongeren en jongvolwassenen die een strafbaar feit plegen op het moment dat ze tussen de 16 en 23 jaar oud zijn. Dat komt omdat rechters zowel het jeugdstrafrecht als het volwassenenstrafrecht kunnen inzetten.

Voorkomen dat adolescenten in herhaling vallen levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de veiligheid in de samenleving.

Wat is het adolescentenstrafrecht?

Het adolescentenstrafrecht zorgt dat de interventies uit het jeugdstrafrecht ook mogelijk zijn voor jongvolwassenen die 18 tot 23 jaar oud zijn op het moment dat zij een delict plegen. Dat is niet alleen van belang voor deze adolescenten zelf. Het is ook goed voor de samenleving. Een relatief groot deel van de criminaliteit – ongeveer een kwart van alle geregistreerde strafbare feiten – komt namelijk voor rekening van adolescenten.

Voorkomen dat zij in herhaling vallen, levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de veiligheid in de samenleving. Bovendien is het effect van zo’n gerichte aanpak van adolescenten relatief groot. Juist doordat zij zich nog ontwikkelen, zijn er goede kansen om die ontwikkeling om te buigen in de goede richting.

Jeugdstrafrecht jongeren 18 tot 23 jaar

Met de keuze om het jeugdstrafrecht toe te passen voor jongeren tussen de 18 tot 23 jaar, wordt meer recht gedaan aan de ontwikkelingsleeftijd. Denk hierbij aan verdachten die nog niet (uit)-ontwikkeld zijn in bijvoorbeeld het afremmen van impulsen, het overzien van en rekening houden met langetermijnconsequenties, het reguleren van de emoties of de ontwikkeling van hun empathisch vermogen. Een verdachte kan hierom nog niet als volledig zelfstandig en volwassen worden beschouwd. Een interventie uit het jeugdstrafrecht biedt dan een meer zinvolle reactie.

Animatie

Bekijk de animatie over het hoe en waarom van het adolescentenstrafrecht.

Video poster

Evaluatie

Sinds de invoering van het adolescentenstrafrecht in 2014 monitort en evalueert het WODC de wet met een onderzoeksprogramma.

In 2018 werd een procesevaluatie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat in strafzaken tegen 18 tot 23-jarigen ongeveer 5% een jeugdsanctie krijgt opgelegd via het adolescentenstrafrecht. In zijn algemeenheid heerst er in de strafketen overeenstemming wanneer wordt gekozen voor een jeugdsanctie. Wel zijn er enkele aandachtspunten.

Verder lezen

De Tijdlijn geeft je meer inzicht in de werkprocessen in het adolescentenstrafrecht, de momenten waarop er keuzes worden gemaakt, wie die keuzes maakt, wie er op welk moment adviseert en welke afwegingen daarbij van belang zijn. Het adolescentenstrafrecht hoeft niet ingewikkeld te zijn. Bekijk dit schema en je ziet precies wat de keuzes zijn bij een jongere of jongvolwassene die een strafbaar feit pleegde. Of kijk bij de veelgestelde vragen over het adolescentenstrafrecht.

Veelgestelde vragen over adolescentenstrafrecht

Veelgestelde vragen over betrokken organisaties

Veelgestelde vragen over strafrechtelijke sancties en maatregelen

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan