Jeugdgroepen: ga aan de slag met het 7 stappenmodel

Jeugdgroepen zijn van alle tijden en culturen. Samen optrekken in groepen behoort tenslotte tot het normale proces van opgroeien en volwassen worden. Maar uit onderzoek blijkt ook dat groepen en groepsdynamische processen een grote invloed hebben op jongeren. Ook als het gaat om het plegen van delicten. Maar liefst zo’n 75 procent van de jeugdcriminaliteit wordt begaan in jeugdgroepen of komt voort uit groepsdynamische processen.

Problematische jeugdgroepen hebben bovendien een negatieve invloed op de samenleving door de overlast en onveiligheid die zij veroorzaken. Inwoners kunnen hun aanwezigheid als beangstigend of bedreigend ervaren. De aanpak van problematische jeugdgroepen is dus van belang voor de veiligheid en leefbaarheid in een buurt én om te voorkomen dat groepsleden afglijden in de criminaliteit.

Ga zelf aan de slag met de aanpak van problematische jeugdgroepen in jouw gemeente!

7 stappenmodel

In de aanpak van jeugdgroepen gebruik je het 7 stappenmodel. Het probleem analyseren neemt hierin een belangrijke plek in. Dat is niet voor niets. Zonder goede analyse, is de kans levensgroot dat je de verkeerde interventies gaat inzetten. Verzamel daarom informatie uit de verschillende formele, maar óók informele bronnen (bijv. de media) van de ketenpartners. Analyseer het systematisch en maak een integraal beeld.

Let op: deel alleen díe informatie die relevant is en blijf waakzaam op de privacy van jongeren. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je niets mag delen. Het delen van functionele informatie draagt eraan bij de jongeren niet verder te laten afglijden. Een modelconvenant gebruiken en alle partners laten ondertekenen, kan hierbij helpend zijn. 

Verder lezen

Ga zelf aan de slag met de aanpak van problematische jeugdgroepen. Wat doe je, als je als wijkagent hoort van bewoners dat zij last hebben van een groep blowende, rommel-makende en schreeuwende jongeren? Wie doet wat? Het 7 stappenmodel biedt een overzichtelijk kader voor een integrale en effectieve aanpak jeugdgroepen. Wanneer en hoe deel je informatie en gegevens met elkaar? Wat mag wel en wat mag niet? Het CCV-Jeugdteam biedt trainingen en workshops op maat.

Jeugdgroepen: ga aan de slag met het 7 stappenmodel