Direct naar content

LVB herkennen en communiceren

Een licht verstandelijke beperking is moeilijk te herkennen. Je ziet het bijvoorbeeld niet aan iemands uiterlijk. Vaak is er een vermoeden van een LVB, maar is een jongere niet getest. Bewust zijn dat iemand een LVB kan hebben en dit (h)erkennen, is een eerste stap. De volgende stap bestaat uit het aanpassen van de communicatie op het niveau van deze jongeren.

Hoe herken je een LVB?

Jongeren met een LVB zijn vaak streetwise. Ze weten zich op straat met hun vrienden prima te redden. Een LVB is dan ook niet makkelijk te herkennen. De moeilijkheden die deze jongeren hebben, lopen erg uiteen. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met plannen, kunnen slecht omgaan met geld, en hebben moeite ingewikkelde taal te begrijpen. Hun probleemoplossend vermogen is kleiner en ze kunnen hun impulsen moeilijker controleren. Ook is langere termijn denken voor deze jongeren lastig.

Online LVB-Tour voor de strafrechtketen

Op de bijeenkomsten van de LVB-tour die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseerde voor de strafrechtketen stond de vraag centraal hoe je een licht verstandelijke beperking herkent. De introductie van René Vader (Nationale Politie) en de presentatie van Michiel Vermaak (arts voor verstandelijke gehandicapten) kun je in deze video terugkijken.

Meer weten over de LVB-tour? Kijk op de website hetccv.nl. Wil je praktisch aan de slag in je gemeente met de aanpak van jongeren en criminaliteit? Kijk dan op de pagina ‘Zelf aan de slag’.

Video poster

Tools herkennen LVB

Herkennen dat een jongere een LVB heeft, is de eerste stap. Een aantal tools helpen daarbij.

Intelligentietest

Om zeker te weten of iemand een LVB heeft, is een intelligentietest nodig. Zo’n test geeft de meest betrouwbare aanwijzing hiervoor. Maar dit kan of lukt lang niet altijd. Bijvoorbeeld omdat een jongere zich niet wil laten testen of omdat er geen geld voor is.

SCIL

Een ander betrouwbaar instrument is de Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (SCIL). Het is een korte screeningslijst die in 9 van de 10 gevallen een LVB goed voorspelt. SCIL gebruiken, kost ongeveer 15 minuten. De strafrechtketen werkt al met SCIL; zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Halt, Reclassering en DJI. Ook de politie, het voortgezet onderwijs, huisartsen en andere hulpverleners kunnen de SCIL gebruiken.

Infosheet

Kun je deze instrumenten niet gebruiken en wil je toch een inschatting maken? Gebruik dan de praktische tips uit de infosheet Zicht op LVB jongeren. De reactie die een jongere geeft op deze vragen kan aanwijzingen geven of er sprake is van een LVB. Realiseer je wel dat dit geen officieel instrument is.

Handreikingen

De Hogeschool Leiden maakte 9 handreikingen om een LVB te herkennen en mee om te gaan, voor onder meer de politie en de jeugdreclassering. Ook als je niet tot deze doelgroep behoort, zijn de tips waar je op moet letten bij jongeren heel bruikbaar. Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft diverse tools voor signalering, screening en diagnostiek.

Medewerkers kunnen ook getraind worden in het herkennen van een LVB. Door samenwerking tussen scholen en gemeenten kan een LVB ook vroeg worden gesignaleerd en daardoor kunnen zij op tijd voor passende hulp zorgen.

Of leg bijvoorbeeld een handreiking LVB of andere factsheet neer bij het gemeenteloket, politiebureau of jongerenwerk. En bespreek met de medewerkers en andere collega’s met een publieksfunctie, wat een LVB is.

Communiceren met jongeren met een LVB

Jongeren met een LVB begrijpen vooral eenvoudige taal. Praat met ze op het niveau dat ze kunnen begrijpen. Zorg er ook voor dat het taalgebruik in brieven, folders en op de website van je organisatie eenvoudig en toegankelijk is.

De richtlijnen van Taal voor allemaal helpen je hierbij. Schrijf ook vaker op taalniveau B1. Meer tips vind je op de website van communicatierijk.nl.

Jongeren met een LVB hebben vaak ingewikkelde problemen. Dat maakt ze snel afhankelijk  van langdurige en blijvende hulp op maat. Maar niet altijd. Soms kan een jongere met de minste begeleiding al heel veel. Dat lees je ook in de column Is LVB levenslang? van adviseur jeugd Nicole Langeveld.

Wil je bepalen of een jongere een LVB heeft? Gebruik dan een van deze tools.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan