Direct naar content

Copyright

Op deze pagina geven wij informatie over het copyright van de informatie die op deze website staat.

Rechten en voorwaarden

De gebruiker mag:

  • het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren;
  • afgeleide werken maken;

onder de volgende voorwaarden:

  • naamsvermelding: de gebruiker dient de naam of andere aanduiding van de maker te vermelden;
  • niet-commercieel: de gebruiker mag het werk niet zonder toestemming voor commerciële doeleinden gebruiken;
  • bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden;
  • de gebruiker mag uitsluitend afstand doen van één of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet. Bijvoorbeeld op foto’s die op deze website worden gebruikt, kan copyright rusten.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan