Direct naar content

Agressie en psychische stoornissen bij meisjes in justitiële jeugdinrichtingen

In dit onderzoek zijn meisjes in gesloten justitiële jeugdinrichtingen (JJI) gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Onder andere zijn de sociaaldemografische, psychopathologische en aggressiegerelateerde kenmerken van meisjes van 12 tot 18 jaar onderzocht.

Beschrijving

Het onderzoek vond plaats door middel van dossieronderzoek, zelfrapportagevragenlijsten, een intelligentieonderzoek en een psychiatrisch interview.

Conclusies

Meisjes in JJI’s kenmerken zich door het frequent voorkomen van psychopathologie, risicogedrag en ernstige traumata. Daarnaast blijkt de mate van agressie samen te gaan met de mate van psychopathologie en risicogedrag; civielrechtelijk geplaatste meisjes zijn in een aantal opzichten te onderscheiden van strafrechtelijk geplaatste meisjes.

Auteurs

S.M.J.J. Hamerlynck, Th.A.H. Doreleijers, P.T. Cohen-Kettenis, R. Vermeiren en L.M.C.Nauta-Jansen

Organisatie

WODC (subsidie), VU Medisch Centrum, Paedologisch Instituut.

Agressie en psychische stoornissen bij meisjes in JJI

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan