Direct naar content

Agressieregulatie op Maat

Agressieregulatie op Maat is een intramurale training voor jongens en meisjes van 16-21 jaar met een forse agressieproblematiek die reactieve en/of proactieve agressie vertonen. Het primaire doel van de training is het verbeteren van de zeifregulatie.

Doelgroep

Agressieregulatie op Maar is bedoeld voor jongens en meisjes die een (intensieve) behandeling nodig hebben voor het leren reguleren van hun agressieve gevoelens en gedrag.

Aanpak

De interventie maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak met dramatherapeutische technieken, waarbij continu aandacht is voor het motiveren. Er wordt maatwerk geleverd door intensiviteit en inhoud van de interventie af te stemmen op de hulpvraag van de jongere.

Via verplichte en optionele modules wordt er minstens één keer per week individueel gewerkt aan o.a. motiveren, agressieketen/delictanalyse/terugvalpreventie, beheersingsvaardigheden, het veranderen van disfunctionele cognities en assertiviteit. Indien geïdiceerd, wordt er ook gewerkt aan stressreductie impulscontrole, juist interpreteren, conflicthantering, en het ombuigen van negatieve interactiecirkels met verzorger(s). Daarnaast wordt er om de week (als de jongere hier aan toe is) een groepstraining gegeven die bestaat uit 12 sessies van 1,5 uur.

‘Agressieregulatie op Maat’ is in oktober 2007 erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Kijk voor meer informatie op de website nji.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan