Direct naar content

De groepsleider als evenwichtskunstenaar

Het proefschrift ‘De groepsleider als evenwichtskunstenaar’ laat hij zien hoezeer het handelen van de groepsleider gericht is op het handhaven van de orde, en een acceptabel leefklimaat op een groep. Daarbij komt de ruimte voor pedagogisch handelen al snel onder druk te staan.

Beschrijving

Onze samenleving wil de mogelijkheid hebben om kinderen en jongeren tussen 12 en 18 jaar in detentie te plaatsen in afwachting van hun strafzaak, als straf voor hun delict en/of als mogelijkheid om ze in een gesloten instelling te behandelen. Van deze mogelijkheid wordt in vergelijking met andere landen relatief vaak gebruik gemaakt.

Traditiegetrouw staat binnen de (justitiële) residentiële jeugdzorg, opvoeding en behandeling hoog in het vaandel. De afgelopen eeuw heeft zij, vanuit steeds weer nieuwe inzichten, getracht om haar pedagogisch opdracht te realiseren maar het blijft dit een moeilijke opgave. Waarom?

Dit proefschrift benadert deze vraag vanuit het dagelijks werk op de leefgroep. Daaruit blijkt dat het handhaven van de orde hun werk domineert. De groepsleider reageert op de aanpassingsproblemen van de jongere en balanceert tussen straf en beloning om ervoor te zorgen dat de jongere zich voegt naar het instellingsleven.

De dagelijkse praktijk blijkt een doorlopend proces van onderhandeling tussen jongere en groepsleider, op zoek naar een acceptabel leefklimaat. Vele voorbeelden in deze dissertatie illustreren hoe groepsleiders vooral hiermee bezig zijn.

Auteur

Joep Hanrath. Hanrath is sociaal werker en antropoloog en als docent/onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Social Work en het lectoraat Werken in Justitieel Kader van de Hogeschool Utrecht.

Uitgever

Boom Lemma uitgevers (CRV-reeks).

ISBN

9789462360129

De groepsleider als evenwichtskunstenaar (samenvatting)

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan