Direct naar content

Een voorbeeld voor jongeren in de wijk

Jongeren in achterstandswijken met verantwoordelijkheid voor het begeleiden van jeugd in hun wijk, beïnvloeden die kinderen positief. Ze sporen hen aan om op het juiste pad te blijven en helpen ze met school en sport. Dit is een van de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Een voorbeeld voor jongeren in de wijk – de betekenis van de Richard Krajicek Scholarship’.

Probleemstelling

Wat is de waarde van het scholarship-programma van de Richard Krajicek Foundation.

Beschrijving

Er profiteerden al honderden jongeren van het studieprogramma ‘scholarship’ van de Richard Krajicek Foundation. De Krajicek Foundation geeft daarmee sportliefhebbende en maatschappelijk betrokken jongeren in achterstandswijken de kans zich te ontwikkelen tot sportleider op een Krajicek Playground.

Conclusies

De playgrounds maken het mogelijk talenten van jongeren te ontwikkelen, terwijl die jongeren op hun beurt weer andere jongeren stimuleren. Cruciaal daarbij is de rol van professionele begeleiding. De aanwezigheid van sportleiders op de playgrounds tijdens georganiseerde activiteiten zorgt voor een grotere deelname en betrokkenheid van de jongeren.

Bovendien vergroten de mogelijkheden van zelforganisatie door jongeren hun betrokkenheid bij de playgrounds én de wijk. Juist de jarenlange betrokkenheid met de mensen van de Playgrounds zorgt ervoor dat er in de wijk sociaal veilige plekken ontstaan die beweging en ontmoeting stimuleren. De jongeren worden de oren en ogen van de wijk.

Auteurs

J. Vermeulen, P. Verweel.

Organisatie

Het rapport kwam tot stand uit de door de Richard Krajicek Foundation ingestelde leestoel bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. De leerstoel wordt met dit rapport afgesloten.

Een voorbeeld voor jongeren in de wijk

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan