Direct naar content

Eerste voortgang actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

In deze brief aan de Tweede Kamer gaan de ministers van VenJ en SZW in op de voortgang van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme.

Beschrijving

Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme bevat 38 maatregelen, waarmee het kabinet inzet op de bestrijding en verzwakking van de jihadistische beweging in Nederland en tegengaan van radicalisering.

De eerste voortgangsrapportage geeft de stand van zaken weer over de verschillende actiepunten, waarbij de opzet aansluit bij de vijf groepen maatregelen:

  • risicoreductie jihadgangers
  • interventies uitreis
  • radicalisering
  • sociale media
  • informatie-uitwisseling

Per groep maatregelen wordt over de voortgang gerapporteerd en waar mogelijk en relevant, worden beschikbare aantallen genoemd ter illustratie van de toepassing van maatregelen uit het actieprogramma.

Organisaties

Ministeries van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eerste voortgangsrapportage

Naar publicatie

Brief aan de Tweede Kamer over voortgang actieprogramma

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan