Direct naar content

Factsheet Aanpak twaalfmin

In september 2008 heeft het toenmalige ministerie van Justitie samen met het ministerie van VWS de beleidsbrief ‘Overlast door 12-minners, een stevige aanpak’ naar de Tweede Kamer gezonden. Het merendeel van de destijds aangekondigde activiteiten is inmiddels afgerond of staat op het punt van afronding. Deze factsheet geeft een overzicht van de bereikte resultaten, ingedeeld naar verschillende thema’s.

12-minners zijn de allerjongsten en daarmee de echte jeugdigen binnen de doelgroep ‘jeugdcriminaliteit’. Maar niet alleen om die reden verdienen ze alle aandacht. Een andere belangrijke reden is ook dat doorgroei naar ernstiger probleemgedrag (waaronder crimineel gedrag) vaak nog kan worden voorkomen als er vroeg wordt ingegrepen in de ontwikkeling en/of opvoeding van het jonge kind.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarmee een verantwoordelijkheid bij het aanpakken van problemen met 12-minners. Hoewel kinderen jonger dan 12 jaar strafrechtelijk nog niet vervolgbaar zijn, heeft het ministerie er belang bij dat wordt voorkomen dat deze jonge kinderen uitgroeien tot jeugdige- en later volwassen criminelen.

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Factsheet Aanpak twaalfmin

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan