Direct naar content

Gooi het kind niet met het badwater weg

Voor het 50ste Cahier Politiestudies schreef Henk Ferwerda van Bureau Beke een bijdrage over ‘Jongeren en politie’. Ondanks de sterke daling van de jeugdcriminaliteit doet hij een onderbouwde oproep aan de politie om de jeugd niet uit het oog te verliezen.

Beschrijving

De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen 10 jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een misdrijf daalde met zo’n 60%. Dat roept de vraag op wat daarvoor mogelijke verklaringen zijn. Deze trend is internationaal. Wat de precieze oorzaak voor deze wereldwijde daling is, is nog niet uitgebreid onderzocht.

Verklaring daling

Stedelijke vernieuwing leidt vaak tot schonere wijken met meer voorzieningen waar bewoners vaak voor langere tijd wonen. Deze veranderingen in met name de grote(re) steden lijken een positieve uitwerking te hebben gehad op de jeugdcriminaliteit.Vroegsignaleringen de aanpak vanrisicojeugd en -gezinnen zijn de tweede categorie van verklaringen die bijdragen aan de daling. Een volgende categorie van verklaringen is de ketensamenwerking. De ketensamen-werking komt vooral tot stand in het Veiligheidshuis en binnen ZSM. Jongeren maken zich vooral schuldig aan gelegenheidscriminaliteit. Gelegenheidbeperkende en technopreventieve maatregelen – zoals tags op producten in winkels, camera-toezicht, toezichthouders en straatcoaches – verklaren dan ook een belangrijk deel de daling van de jeugdcriminaliteit. De laatste categorie afgedwongen verklaringen staat wel bekend als ‘focused policing’ en heeft als grote gemene deler ‘focus, samenwerking, doelgroep- en gebiedsgericht’. Vanuit onderzoek is bekend dat het aanbrengen van gezamenlijke focus in analyse en een gerichte integrale aanpak op hot times, hot spots, hot groups en hot shots zin hebben in het terugdringen van criminaliteit en overlast. In het kader van de aanpak van jeugdcriminaliteit zijn de Top X-aanpakken (hot shots) en de aanpak van jeugdgroepen (hot groups) voorbeelden binnen deze categorie.

Organisatie

Bureau Beke.

Download het artikel op de website van Bureau Beke

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan